Our native tongue

ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ap aq ar as at au av aw ax ay

aback - baineadh siar as
abandon - tréig
abate - síothlaigh
abbey - mainistir
abdicate - tabhair suas
abdomen - bolg
abduct - fuadaigh
abide - cloígh
ability - ábaltacht
ablaze - ar dearglasadh
able - ábalta
abnormal - mínormálta
aboard - ar bord
abode - áitreabh
abolish - díothaigh
abort - éirigh as
abortion - ginmhilleadh
abound - bheith ag cur thar maoil le
about - thart ar
above - thuas
abrasive - scríobach
abreast - gualainn
abroad - ar an gcoigríoch
abrupt - tobann
abusive - maslach
abyss - duibheagán
academic - acadúil
academy - acadamh
accelerate - luathaigh
accelerator - luasaire
accent - blas
accept - glac
access - bealach isteach
accessory - gabhálas
accident - taisme
acclaim - gairm
acclimatize - clóigh le
accommodate - tabhair lóistín do
accompany - tionlaic
accomplice - comhchoirí
accomplish - cuir i gcrích
accord - comhaontú
accordingly - da réir
accordion - bosca ceoil
account - cuntas
accountant - cuntasóir
accumulate - tiomsaigh
accuracy - beachtas
accusation - gearán
accustomed - coitianta
ace - aon
ache - pian
achieve - cuir i gcrích
acid - aigéad
acknowledge - admhaigh
acne - aicne
acorn - dearcán
acoustic - fuaimiúil
acquaintance - duine aitheantais
acquire - faigh
acquit -saor
acre - acra
acrobat - cleasaí
across - trasna
act - gníomh
activate - cuir ar obair
activist - gníomhaí
actor - aisteoir
actress - banaisteoir
actual - fíor
acumen - grinneas
acupuncture - snáthaidpholladh
acute - géar
adamant - dáigh
adapt - rud a chur in oiriúint
add - cuir le
adder - nathair
addict - andúileach
address - seoladh
adenoids - adanóidí
adept - innealta
adequate - sásúil
adhere - greamú do
adhesive - greamachán
adjacent - cóngarach
adjoining - tadhlach
adjourn - cuir ar atráth
adjust - ceartaigh
administer - riar
admirable - inmholta
admiral - aimiréal
admire - meas mór
admission - cead
admit - glac le
admonish - tabhair achasán
adolescence - óigeantacht
adopt - glac le
adore - gráigh
adrenaline - aidréanailín
adrift - ag imeacht le sruth
adult - duine fásta
adultery - adhaltranas
advance - airleacan
advantage - buntáiste
adventure - eachtra
adverb - dobhriathar
adversary - céile
advertise - fógair
advice - comhairle
advocate - cosantóir
aerial - aeróg
aerobics - aeróbaíocht
aeroplane - eitléan
aerosol - aerasól
aesthetic - aeistéitiúil
afar - chonaic siad i bhfad uathu é
affable - lách
affair - gnó
affect - téigh i bhfeidhm ar
affection - cion
affinity - dáimh a bheith agat le
affirmative - dearfach
afflict - caith ar
affluence - rathúnas
afford - tá sé de ghustal aici
affront - masla
afield - i bhfad ó bhaile
afloat - ar snámh
afoot - tá rud éigin ar cois
afraid - eaglach
afresh - go húrnua
Africa - An Afraic
after - tar éis
afternoon - iarnóin
after-sales service - seirbhís iarbhearrtha
aftershave - ionlach
afterthought - athsmaoineamh
afterwards - tar a éis sin
age - aois
agency - gníomhaireacht
agenda - clár
aggravate - cuir in olcas
aggression - ionsaí
aghast - scanraithe
agile - aclaí
agitate - corraigh
ago - fadó
agog - duine a chur ar fuaidreamh ar fad
agony - céasadh
agree - socraigh
agriculture - talmhaíocht
aground - suí
ahead -roimh
aid - cúnamh
AIDS - Siondróm Easpa Imdhíonachta Faighte
Ailment - easláinte
aim - deasaigh
air - aer
airborne - ar eitilt
air conditioning - aeroiriúnú
aircraft - aerárthach
air force - aerarm
air freshener - aeríontóir
air gun - aerghunna
air hostess - aeróstach
air letter - aerlitir
airlift - aertharlú
airline - aerlíne
airmail - aerphost
airplane - eitleán
airport - aerfort
air raid - aer ruathar
airsick - tinneas aerthaistil a bheith ort
airtight - aerdhíonach
air traffic controller - stiúrthóir aerthráchta
aisle - taobhroinn
ajar - ar leathoscailt
akin - cosúil le
alarm - rabhadh
alas - faraor
albeit - cé
album - albam
alcohol - alcól
alcove - almóir
ale - leann
alert - airdeallach
algebra - ailgéabar
alias - ainm bréige
alibi - ailibí
alien - coimhthíoch
alight - trí thine
align - ailínigh
alike - cosúil
alimony - ailiúnas
alive - beo
alkali - alcaile
all - gach
allay - maolaigh
allegation - líomhain
allegiance - dílseacht
allergy - ailléirge
alleviate - tabhair faoiseamh do
alley - caolsráid
alliance - comhaontas
alligator - ailigéadar
all-in - san iomlán
all-ireland - ceannais na hÉireann
allocate - roinn ar
allot - roinnt
all-out - dólámhach
allow - ceadaigh
alloy - cóimhiotal
alright - ceart go leor
all rounder - ilbheartóir
all time - gan sárú
allude - tagairt a dheeanamh do
ally - comhghuaillí
almighty - uilechumhachtach
almond - almóinn
almost - beagnach
alms - déirc
aloft - in airde
alone - aonarach
along - an bhfuil sé ag teacht linn?
aloof - deoranta
aloud - os ard
alphabet - aibítir
alpine - alpach
Alps - Na hAlpa
already - cheana
Alsatian - Alsáiseach
also - fosta
altar - altóir
alter - athraigh
alternator - ailtéarnóir
although - cé go
altitude - airde
alto - alt
altogether - go hiomlán
aluminium - alúmanam
always - i gcónaí
amalgamate - cónaisc
amateur - amaitéarach
amaze - cuireann sé iontas orm
ambassador - ambasadóir
amber - ómra
ambidextrous - comhdheas
amibguous - athbhríoch
ambition - uaillmhain
ambivalent - défhiúsach
ambulance - otharcharr
ambush - luíochán
amenable - sochomhairleach
amend - leasaigh
amenities - áiseanna
America - Meiriceá
amethyst - aimitis
amiable - lách
amid - i lár
amiss - tá rud éigin cearr
ammonia - amóninia
ammunition - armlón
amnesia - aimnéise
amok - dul as do chrann cumhachta
among - i measc
amorous - grámhar
amount - méid
amp - aimpéar
ample - fairsing
amputate - teasc
amuse - siamsa
anaemic - neamhfholach
anaesthetic - ainéistéiseach
analogous - analógach
analogue - analóg
analyse - déan anailís
anarchy - ainriail
anatomy - anatamaíocht
ancestor - sinsear
anchor - ancaire
ancient - ársa
ancillary - coimhdeach
and - agus
anecdote - scéilín
anemone - anamóine
aesthetic - anaesthetic
anew - athuair
angel - aingeal
anger - fearg
angina - aingíne
angle - uillinn
angler - duánaí
Anglican - Anglacánach
Anglo-Irish - Angla-Éireannach
anguish - crá
angular - corrach
animal - ainmhí
animate - beo
aniseed - síol
ankle - murnán
annexe - fortheach
annihilate - díothaigh
anniversary - cothrom
announce - fógair
annoy - buair
annual - bliantúil
annul - cealaigh
anonymous - gan ainm
anorak - anarac
anorexia - anaireicse
another - eile
answer - freagra
ant - seangán
antagonism - eascairdeas
antarctic - an tAigéan
antelope - antalóp
antenatal - réamhbheirthe
anthem - aintiún
anthropology - antraipeolaíocht
anti - frith
anti aircraft - frithaerárthach
antibiotic - frithbheathach
anticipate - bheith ag súil le rud
anticlimax - frithbhuaic
anticlockwise - tuathal
antics - geáitsí
anticyclone - frithchioclón
antidote - nimhíoc
antifreeze - frithreo
antihistamine - frith-hiostaimín
antinuclear - frithnúicléach
antiquarian - seanda
antique - seanaimseartha
anti semitism - frith-Ghiúdachas
antiseptic - frithsheipteán
antisocial - seachantach
antithesis - fritéis
antlers - beanna
antrim - Aontroim
anvil - inneoin
anxiety - imní
any - aon
anybody - aon duine
anyhow - ar scor ar bith
anything - aon rud
anytime - am ar bith
anyway - ar aon chaoi
anywhere - áit ar bith
apart - i leataobh
apartheid - cinedheighilt
apartment- árasán
apathetic - fuarchúiseach
ape - ápa
apéritif - greadóg
apex - buaic
apiece - an duine
apology - leithscéal
apostle - aspal
apostrophe - uaschamóg
appal - scanraigh
apparatus - gléas
apparel - feisteas
apparent - follasach
appeal - achomharc
appear - nocht
appease - ceansaigh
appendage - scibirlín
appendix - aipindic
appetite - goile
applaud - tabhair bualadh bos
apple - úll
appliance - fearas
apply - cuir le
appoint - ceap
apportion - roinn
appraisal - measúnacht
appreciate - is maith leis sin
apprehensive - faithíosach
apprentice - printíseach
approach - druid le
appropriate - tráthúil
approve - aontaigh le
approximate - cóngarach
apricot - aibreog
april - Aibreán
apron - naprún
apt - feiliúnach
aptitude - éirim
aquarius - An tUisceadóir
aquatic - mara
arab - Arabach
arable - curaíochta
aran islands - Oileáin
arbitrary - ar togradh
arc - stua
arcade - stuara
arch - áirse
archaeology - seandálaíocht
archbishop - ardeaspag
archery - boghdóireacht
archipelago - oileánrach
architecture - ailtireacht
archives - cartlann
artic - Artach
ardent - gorthach
area - leithead
arena - airéine
argentina - An Airgintín
argue - áitigh
arid - tirim
aries - An Reithe
arise - éirigh
aristocrat - uasal
arithmetic - uimhríocht
ark (Noah’s Ark) - Áirc
arm - géag
armagh - Ard Mhacha
armaments - airm
armchair - cathaoir
armistice - sos
armour - cathéide
armpit - ascaill
army - arm
aroma - dea-bholadh
around - timpeall
arouse - múscail
arrange - socraigh
array - mustar
arrears - riaráiste
arrest - gabh
arrival - teacht
arrogant - díomasach
arrow - saighead
arse - tóin
arsenal - armlann
arsenic - arsanaic
arson - coirloscadh
art - ealaín
artery - cuisle
art gallery - dánlann
arthritis - airtríteas
artichoke - bliosán
article - airteagal
articulate - glinn
articulated lorry - leoraí
artificial - saorga
artist - ealaíontóir
as - tháinig sé isteach agus mé ag imeacht
asbestos - aispeist
ascend - ardaigh
ascertain - fionn
ascribe - rud a chuir síos do dhuine
ash - luaith
ashamed - náirithe
ashen - bhí dath an bháis air
ashore - i dtír
ashtray - luaithreadán
ash wednesday - Céadaoin
asia - An Áise
aside - leataobh
ask - iarr ar
askance - amharc ar dhuine as eireaball do shúl
asleep - tá sé ina chodladh
asparagus - lus
aspect - aghaidh
aspersions - bheith ag caitheamh spíde ar
asphalt - asfalt
asphyxiate - múch
aspire - tnúth le rud, rud a bheith mar aidhm agat
aspirin - aspairín
ass - asal
assailant - ionsaitheoir
assassinate - feallmharaigh
assault - ionsaí
assemble - bailigh
assent - aontú
assert - dearbhaigh
assess - measúnaigh
asset - sócmhainn
assign - ainmnigh
assimilate - comhshamhlaigh
assist - cuidigh le
associate - compháirteach
assortment - éagsúilacht
assume - glac le
assure - cinntigh
asthma - asma
astonish - alltacht
astride - shuigh sé ar scaradh gabhail ar an gcathaoir
astrology - astralaíocht
astute - géarchúiseach
asylum - teach na ngealt
at - ag
atheist - aindiachaí
athens - An Aithin
athlete - lúthchleasaí
atlantic - Atlantach
atlas - atlas
atmosphere - atmaisféar
atom - adamh
atone - leorghníomh
atrocity - ainghníomh
attach - rud a cheangal
attack - ionsaigh
attain - sroich
attempt - iarraidh
attend - freastail
attention - aire
attest - fianaise a dhéanamh le
attic - áiléar
attitude - gotha
attorney - aturnae
attorney general - Ard-Aighne
attract - tarraing
attribute - airí
aubergine - ubhthoradh
auction - ceant
audacious - dána
audible - inchloiste
audience - lucht
audit - iniúchadh
audition - triail
auditor - iniúchóir
auditorium - halla
augur - is maith an tuar é
august - Lúnasa
aunt - aint
auspicious - fabhrach
australia - An Astráil
austria - An Ostair
authentic - barántúil
author - údar
authority - údarás
auto - féin
autobiography - féinbheathaisnéis
autograph - síniú
automate - uathoibrigh
automobile - gluaisteán
autonomy - féinriail
autopsy - scrúdú
autumn - Fómhar
auxiliary - cúnta
avail - úsáid a bhaint as rud
available - ar fáil
avalanche - maidhm
avenge - díoltas
avenue - aibhinne
average - meán
averse - leisce a bheith art rud a dheanamh
avert - iompaigh ó
aviary - éanlann
avocado - abhcóide
avoid - seachain
await - fan le
awake - múscailte
award - duais
aware - is eol dom iad
away - imithe
awe - uamhan
awful - uafásach
awhile - nóiméad
awkward - anásta
awry - cearr
axe - tua
axis - ais
axle - fearsaid
ay(e) - sea