Our native tongue

ca cd ce ch ci cl co cr cu cy cz

cab - cab
cabaret - seó
cabbage - cál
cabin - bothóg
cabinet - comh-aireacht
cable - cábla
cable car - carr cábla
cable television - teilifís chábla
cache - folachán
cackle - bheith ag scolgarnach
cactus - cachtas
cadet - dalta
cadge - bheith ag diúgaireacht
caesarean - gearradh caesarach
cafe - caife
cage - caighean
cagoule - cóta
cajole - bladair
cake - cáca
calamine - cailmín
calamity - tubaiste
calcium - cailciam
calculate - áirigh
calculator - áireamhán
calendar - féilire
calf - gamhain
calibre - calabra
call - glaoigh ar
call box - bosca teileafóin
call girl - meirdreach
calling card - cárta gnó
callous - fuarchroíoch
calm - socair
calorie - calra
camber - cuaire
Cambodia - An Chambóid
camcorder - ceamthaifeadán
camel - camall
camera - ceamara
camera man - fear ceamara
camomile - fíogadán
camouflage - duaithníocht
camp - campa
campaign - feachtas
camp bed - leaba champa
camper - campálaí
campsite - áit champála
campus - campas
can - canna
can - féad
Canada - Ceanada
canal - canáil
canary - canáraí
cancel - cealaigh
cancer - ailse
candid - ionraic
candidate - iarrthóir
candle - coinneal
candlelight - le solas coinnle
candlestick - coinnleoir
candour - oscailteacht
candy - candaí
candyfloss - flas candaí
cane - bata
canister - ceanastar
cannabis - cannabas
canned - stánaithe
cannon - canóin
canoe - canú
canon - canónach
can opener - stánosclóir
canopy - forscáth
canteen - ceaintín
canter - bheith ag gearrshodar
canvas - bréid
canvass - vótaí a iarraidh ar son
canyon - cainneon
cap - caidhp
capable - ábalta
capacity - toilleadh
cape - cába
caper - ceáfar
capital - príomhchathair
capitalism - caipitleachas
capital punishment - pionós an bháis
capricorn - An Gabhar
capsize - tiontaigh
capsule - capsúl
captain - captaen
caption - ceannteideal
captive - braighdeanach
capture - gabh
car - gluaisteán
carafe - caraf
caramel - caramal
carat - carat
caravan - carbhán
caraway - cearbhas
carbohydrate - carbaihiodráit
car bomb - carrbhuama
carbon - carbón
carbon dioxide - dé-ocsaíd
carbon monoxide - aonocsaíd
carbon paper - páipéar carbóin
carburettor - carbradóir
carcinogenic - carcanaigineach
card - cárta
cardboard - cairtchlár
card game - cluiche cártaí
cardiac - cairdiach
cardiff - Caerdydd
cardigan - cairdeagan
cardinal - cairdinéalta
cardphone - cártafóin
care - aire
career - slí
carefree - neambhuartha
careless - míchúramach
carer - feighlí
caress - muirniú
caretaker - airíoch
car ferry - bád
cargo - lasta
car hire - fruiliú gluaisteán
caribbean (sea) - Muir Chairib
caricature - caracatúr
carlow - Ceatharlach
carnal - collaí
carnation - coróineach
carnival - carnabhal
carol - carúl
carp - carbán
car park - carrchlós
carpenter - saor adhmaid
carpet - cairpéad
car phone - carrfón
carriage - carráiste
carrier - iompróir
carrot - cairéad
carry - iompair
carrycot - cliabhán
cart - cairt
cartilage - loingéan
carton - cartán
cartoon - cartún
cartridge - cartús
carve - spól
car wash - carrfholcadh
case - cás
cash - airgead
cash card - airgead tirim
cash desk - deasc airgid
cash dispenser - dáileoir airgid
cashew - cnó caisiú
cashmere - caismír
cash register - scipéad cláraithe
casino - casino
casket - cisteog
casserole - casaról
cassette - caiséad
cast - caith
castaway - duine longbhriste
caster sugar - siúcra mín
casting vote - vóta réitigh
cast iron - iarann múnla
castle - caisleán
castor - rothán
castor oil - ola ricne
castrate - spoch
casual - fánach
casualty - taismeach
casual worker - oibrí ócáideach
cat - cat
catalogue - catalóg
catalyst - catalaíoch
catalytic convertor - tiontaire catalaíoch
catapult - crann tabhaill
cataract - fionn eas
catarrh - réama
catastrophe - matalang
catch - beir ar
catch phrase - leathfhocal
category - catagóir
cater for - freastail ar
caterpillar - bolb
cathedral - ardeaglais
catholic - Caitliceach
catseye - súil chait
cattle - eallach
catty - binbeach
caucus - cácas
cauliflower - cóilis
cause - údar
causeway - cabhsa
caustic - lioscneach
caution - faichill
cavalry - marcshlua
Cavan - An Cabhán
cave - uaimh
caviar - caibheár
cavort - pramsáil
cd - dlúthdhiosca
cease - stad
ceasefire - sos lámhaigh
cedar - céadar
ceefax - Aertel
ceiling - síleáil
celebrate - ceiliúir
celebrity - duine cáiliúil
celery - soilire
cell - cill
cellar - siléar
cello - dordveidhil
cellphone - ceallafón
cellular - ceallach
celt - Ceilteach
celtic sea - An Mhuir Cheilteach
cement - suimint
cement mixer - suaiteoir
cemetery - reilig
censor - cinsire
census - daonáireamh
cent - ceint
centenary - ceiliúradh
centigrade - ceinteagrádach
centimetre- ceintiméadar
centipede - céadchosach
central america - Meiriceá Láir
central heating - téamh lárnach
central locking - glasáil lárnach
central processing unit - lárionad próiseála
central reservation - tearmann láir
centre - lár
centre forward - learthosaí lárthasaí
centre half - leathchúlaí láir
century - aois céad
ceramic - criaga
cereal - gránach
ceremony - searmanas
certain - cinnte
certificate - teastas
certified mail - le post cláraithe
cervix - ceirbheacs
chafe - scríob
chain - slabhra
chair - cathaoir
chalet - sealla
chalice - cailís
chalk - cailc
challenge - dúshlán
chamber - seomra
chambermaid - cailín aimsire
chamber music - ceol aireagail
chamois leather - seamaí
champagne - seaimpéin
champion - seaimpín
chance - cinniúint
chancellor - seansailéir
chandelier - coinnleoir
change - athraigh
channel - bealach
chant - coigeadal
chaos - anord
chap - diúlach
chapel - séipéal
chaplain - séiplíneach
chapped - gágach
chapter - caibidil
char - gualaigh
character - carachtar
charcoal - gualach
charge - táille
charge card - cárta muirir
charity - déirc
charm - cuannacht
chart - cairt
charter - cairtfhostaigh
chartered accountant - cuntasóir cairte
charter flight - eitilt chairtfhostaithe
charwoman - bean ghlantacháin
chase - téigh sa tóir ar
chasm - duibheagán
chassis - fonnadh
chat - comhrá
chatterbox - cabaire geabaire
chauffeur - tiománaí
chauvinist - seobhaineach
cheap - saor
cheat - bheith ag rógaireacht
check - deimhnigh
checkmate - marbhsháinn
checkout - cuntar amach
checkpoint - ionad seiceála
checkroom - seomra bagáiste
checkup - scrúdú dochtúra
cheddar - céadar
cheek - grua
cheekbone - cnámh grua
cheep - gíog
cheer - tóg gártha molta do
cheese - cáis
cheesecake - císte cáise
cheetah - síota
chef - príomhchócaire
chemical - ceimiceach
chemist - ceimiceoir
chemistry - ceimic
chemotherapy - ceimiteiripe
cheque - seic
chequebook - seicleabhar
cheque card - seic chárta
chequered - súgánach
cherish - muirnigh
cherry - silín
chess - ficheall
chest - cliabh
chestnut - cnó capaill
chest of drawers - cófra tarraiceán
chew - cogain
chic - faiseanta
chick - scalltán
chicken - eireog
chickenpox - deilgneach
chickpea - piseánach
chicory - siocaire
chef - taoiseach
chief executive - príomhoifigeach feidhmiúcháin
chiffon - sreabhann
chilblain - fochma
child - leanbh
child abuse - drochíde
childbirth - breith clainne
childhood - leanbaíocht
childish - leanbaí páistiúil
childlike - leanbaí
child minder - feighlí páistí
Chile - An tSile
chill - fuacht
chime - cling
chimney - simléar
chimney sweep - glantóir simléar
chimpanzee - simpeansaí
chin - smig
China - An tSín
china - poirceallán
chink - gág
chip - sceallóg
chiropodist - coslia
chirp - gíog
chisel - siséal
chit - nóta
chitchat - clabaireacht
chivalry - ridireacht
chives - síobhais
chlorine - clóirín
chock-a-block - lán go doras
chocolate - seacláid
choice - rogha
choir - cór
choirboy - córbhuachaill
choke - tacht
cholesterol - colaistéaról
choose - togair
chop - gearr
choral - córúil
chord - corda
chore - creachlaois
chortle - déan sclogaíl
chorus - cór
Christ - Críost
christen - baist
christian - Críostaí
christmas - Nollaig
christmas card - cárta Nollag
christmas day - Lá Nollag
christmas eve - Oíche Nollag
christmas tree - crann Nollag
chrome - cróm
chromium - cróimiam
chronic - leannánta
chronicle - croinic
chrysanthemum - órscoth
chubby - plucach
chuck - caith
chuckle - déan maolgháire
chug - bheith ag séideogacht
chum- compánach
chunk - alpán
church - teach pobail
churchyard - reilig
churn - cuinneog
chute - fánán
chutney - seatnaí
cider - ceirtlis
cigar - todóg
cigarette - toitín
cinderella - Cailleach
cinders - aibhleoga
cinema - pictiúrlann
cinnamon - cainéal
circle - ciorcal
circuit - timpeall
circumference - timpeall
circumstances - tosca
circus - sorcas
cistern - sistéal
cite - luaigh
citizen - saoránach
citrus fruit - toradh
city - cathair
civic - cathartha
civil - cathartha
civil engineer - innealtóir sibhialta
civilian - sibhialtach
civil law - dlí sibhialta
civil rights - cearta sibhialta
civil servant - státseirbhíseach
civil service -státseirbhís
civil war - cogadh cathartha
clad - gléasta
claim - éiligh
clairvoyant - fear feasa
clam - breallach
clamber - dreap
clamour - éileamh callánach
clamp - teanntán
clan - treibh
clang - cling
clap - buail bosa
Clare - An Clár
claret - clairéad
clarify - soiléirigh
clarinet - cláirnéid
clarity - soiléireacht
clash - caismirt
clasp - claspa
class - cineál
classic - clasaiceach
classmate - comrádaí scoile
classroom - seomra ranga
clatter - clagarnach
clause - clásal
claustrophobia - uamhan
claw - crág
clay - cré
clean - glan
clear - glan
clef - eochair
clench - teann ar a chéile
clergy - cléir
clergyman - eaglaiseach
clerk - cléireach
clever - cliste
click - cnoig
client - cliant
cliff - aill
climate - aeráid
climax - buaic
climb - dreap
clinch - cuir i gcrích
cling - greim a choinneáil
clinic - clinic
clink - cling
clip - fáiscín
clippers - deimheas
clitoris - brillín
cloak - clóca
clock - clog
clockwise - deiseal
clockwork - dul chun cinn bonn ar aon
clog - paitín
cloister - clabhstra
close (near) - láimh le
close - dún
close knit - gar dá chéile
closet - clóiséad
close up - garamharc
closure - clabhsúr
clot - téachtán
cloth - éadach
clothes - éadaí
clothes brush - scuab éadaí
clothes line - líne éadaí
clothes peg - pionna éadaí
cloud - scamall
clout - tabhair leadóg do
clove - clóbh
clover - seamair
clown - fear grinn
club - club
clubhouse - clubteach
cluck - bheith ag glógarsach
clue - leid
clump - mothar
clumsy - ciotach
cluster - crobhaing
clutch - greim
clutter - trangláil
coach - cóiste
coach (train) - carráiste
coal - gual
coalition - comhtháthú
coalmine - mianach guail
coalminer - mianadóir guail
coarse - garbh
coast - cósta
coastguard - garda cósta
coastline - imeallbhord líne
coat - cóta
coat hanger - crochadán cótaí
coat of arms - armas
coax - meall
cobbler - caibléir
cobbles - clocha duirlinge
cobweb - líon
cocaine - cócaon
cock - coileach
cockle - ruacan
cockney - cocnaí
cockpit - cábán
cockroach - ciaróg dhubh
cocktail - manglam
cocoa - cócó
coconut - cnó cócó
cod - trosc
code - cód
cod liver oil - ola troisc
coeducational - comhoideachais
coercion - comhéigean
coffee - caife
coffee bean - siol caife
coffee break - sos caife
coffeepot - pota caife
coffee table - bord caife
coffin - cónra
cog - fiacail
cogent - éifeachtach
coil - lúb
coin - bonn
coin box - bosca gutháin
coincide - comhtharlaigh
coke - Cóc
colander - síothlán
cold - fuar
cold shoulder - déan neamhshuim
cold sore - cneá fuachta
cold start - dúiseacht fhuar
coldslaw - cálslá
colic - coiliceam
collaborate - comhoirbrigh
collapse - tit go talamh
collar - bóna
collarbone - cnámh an smiolgadáin
collateral - comhthaobhacht
colleague - comhoibrí
collect - bailigh
college - coláiste
collide - tuairteáil
collie - cóilí
colliery - gualcha
collision - imbhualadh
colloquial - comhráitheach
colon - idirstad
colonel - coirnéal
colony - coilíneacht
colour - dath
colour blind - datdhall
colour film - scannán daute
colour scheme - scéim dathanna
colour television - teilifís dhaite
colt - bromach
column - colún
coma - cóma
comb - cíor
combat - comhrac
combine - comhcheangal
combine harvester - comhbhuainteoir
come - tar ar
comedian - fuirseoir
comedy - coiméide
comet - cóiméad
comeuppance - fuair sé na fiseacha
comfort - compord
comic - greannmhar
comma - carnóg
command - ordú
commemorate - cuimhneachán
commence - cuir tús le
commend - mol
comment - trácht
commerce - tráchtáil
commiserate - comhbhrón a dhéanamh le duine
commission - coimisiún
commit - déan
committee - coiste
commodity - earra
common - coiteann
common law - dlí coiteann
common market - an Cómhargadh
common place - gnáth gnách
common room - seomra caidrimh
common sense - ciall
Commonwealth - An Comhlathas
commotion - caismirt
communal - comhchoiteann
communication - cumarsáid
communion - Comaoineach
communism - cumannachas
community - pobal comhphobal
community centre - ionad pobail
commute - bheith ag comaitéireacht
compact - dlúth
compact disc - dlúthdhíosca
companion - compánach
company - comhluadar
compare - rud/duine a chur i gcomparáid le
compartment - urrann
compass - compás
compassion - trua
compatible - bheith ag freagairt do
compel - iallach a chur ar dhuine rud a dhéanamh
compensation - cúiteamh
compete - dul san iomaíocht le duine
competent - éifeachtach
competition - comórtas iomaíocht
compile - tiomsaigh
complacency - bogás
complain - gearán
complementary - comhlántach
complete - iomlán
complex - casta
compliance - géilleadh
complicate - rud a chur trí chéile
compliment - moladh
comply - déanamh de réir an dlí
component - comhpháirt
compose - cum
composition - comhdhéanamh
composure - sócúlacht
compound - cumasc
comprehend - tuig
comprehensive - cuimsitheach
compress - comhbhrúigh
comprise - bheith comhdhéanta
compulsion - éigean
computer - ríomhaire
computer game - cluiche ríomhaire
computer programmer - riomhchlárú
computer science - an ríomhaireacht
comrade - comrádaí
con - bob a bhualadh ar dhuine
conceal - folaigh
conceit - postúlacht
conceive - gin
concentrate - d’intinn a dhíriú ar rud
concentration camp - campa géibhinn
concept - cioncheap
concern - cúram
concert - ceolchoirm
concerted - comhbheartaithe
concert hall - ceoláras
concession - lamháltas
conclude - críochnaigh
concoct - comhbhruith
concrete - coincréit
concur - aontaigh
concussion - comhshuaitheadh
condemn - cáin
condensation - comhdhlúthú
condensed milk - bainne comhdhlúite
condescend - deonaigh
condition - coinníoll
conditioner - feabhsaitheoir
condolences - comhbhrón
condom - condam
conduct - iompar
conductor - stiúrthóir
cone - coirceog
confectioner - sólaisteoir
confectionery - sólaistí
confer - rud a bhronnadh ar
confess - admhaigh
confide - do rún a ligean le duine
confidence - muinín
confine - cloí le
confirm - cinntigh
confirmation- cinntiú
confiscate - coigistigh
conflict - coimhlint
conform - déanamh de réir na rialacha
confound - mearaigh
confront - fadhb
confuse - mearbhall a chur ar dhuine
congeal - sioc
congenial - pléisiúrtha
congestion - plúchadh
congratulate - comhghairdeas a ghabháil
congregate - comchruinnigh
congress - comhdháil
conjugation - réimniú
conjunction - cónasc
conjunctivitis - toinníteas
conjure - toghair
conk out - clis
con man - caimiléir
Connacht - Connachta
connect - nasc
connive - cúlcheadaigh
conquer - buaigh ar
conquest - gabháil
conscience - coinsias
conscious - meabhrach
conscript - coinscríofach
consent - cead
consequence - iarmhairt
conservation - caomhnú
conservative - coimeádach
conservatory - teacht gloine
consider - machnaigh ar
consign - coinsínigh
consist - is é atá sa phost ná
consolation - sólás
consonant - consan
conspicuous - sofheicthe
conspiracy - comhcheilg
constable - constábla
constant - seasmhach
constipation - iatacht
constituency - dáilcheantar
constituent - toghthóir
constitution - bunreacht
constraint - srian
construct - tóg
construe - tuig
consul - consal
consult - téigh i icomhairle le
consume - ith
consumer - tomhaltóir
consumer association - comhlachas tomhaltóirí
consumer goods - earraí tomhaltais
consummate - cuir i gcrích
consumption - tomhaltas
contact - teagmháil
contact lenses - lionsaí tadhaill
contagious - galar tadhaill
contain - airgead sa bhosca
contaminate - truailligh
contemplate - smaoinigh ar
contemporary - comhaimseartha
contempt - dímheas
contend - maíomh go
content - suaimhneach
contest - comhlann
context - comhthéacs
continent - mór-roinn
contingency - teagmhas
continual - leanúnach
continue - lean
contort - rud a chur as a riocht
contour - comhrian
contraband - contrabhanna
contraception- frithghiniúint
contract - conradh
contraction - crapadh
contradict - bréagnaigh
contraption - gléas
contrary - contráilte
contrast - codarsnach
contravene - sáraigh
contribute - íoc
contrive - beartaigh
control - smachtaigh
controversy - conspóid
convalesce - téarnaigh
convector - téitheoir
convene - tionóil
convenience - áis
convent - clochar
convention - comhghnás
conversant - bheith eolach ar rud
converse - athrach
convert - tiontaigh
convey - iompair
convict - ciontaigh
convince - rud a chur ina luí ar dhuine
convulse - bheith sna trithí gáire
coo - durdáil
cook - cócaráil
cookie - briosca
cool - fionnuar
coop - cúp
cooperate - comhoibrigh
coordinate - comhordaigh
cop - péas
cope - cur suas le rud
copy - cóip
copyright - cóipcheart
coral - coireeal
coral reef - sceir choireeil
cord - sreang
cordial - croíúil
cordon - tródam
corduroy - corda an rí
core - croí
Cork - Corcaigh
cork - corc
corkscrew - corscriú
corned beef - mairteoil shaillte
corner - coirnéal
cornerstone - cloch coirnéil
cornet - coirnéad
cornflakes - calóga arbhair
cornflour - gránphlúr
Cornish - Cornach
Cornwall - Corn na Breataine an Corn
coronary - trombóis
coronation- corónú
coroner - cróinéir
corporal - ceannaire
corporate - corparáideach
corporation - bardas corparáid
corps - cór
corpse - marbhán
correct - ceart
correspond - freagair do
corridor - dorchla
corrode - creim
corrugated - rocach
corrupt - truaillithe
cosmetic - cosmaid
cost - costas
co star - comhréalta
cost of living - costas maireachtála
cost price - costphraghas
costume - culaith
cosy - teolaí
cot - cliabhán
cottage - teachín
cottage cheese - cáis bhaile
cotton - cadás
cotton wool - olann cadáis
couch - tolg
cough - casacht a dhéanamh
cough drop - iosainn chasachta
council - comhairle
council house - teach comhairle
councillor - comhairleoir
counsel - dlíodóir
count - cuntais
countenance - dreach
counter - áiritheoir
counteract - gníomhaigh in éadan
counterfeit - bréige
counterfoil - comhdhuille
counterpart - macasamhail
countess - cuntaois
countless - gan áireamh
country - tír
country dancing - rince tuaithe
country house - teach tuaithe
countryman - fear mo thíre
countryside - taobh tíre
county - contae
coup - éacht
couple - lánúin
coupon - cúpón
courage - misneach
courier - cúiréir
course - cúrsa
court - cúirt
courtesy - cúirtéis
courthouse - teach cúirte
courtier - cúirteoir
court martial - cúirt airm
courtroom - seomra cúirte
courtyard - clós
cousin - col ceathar
cove - cuainín
covenant - cúnant
cover - clúdaigh
cover charge - táille cumhdaigh
cover note - nóta cumhdaigh
covert - folaithe
cover up - forcheilt
covet - santaigh
cow - bó
coward - cladhaire
cowboy - buachaill
cower - cúbadh siar ó dhuine
coy - cútail
crab - portán
crab apple - fia úll
crack - scoilt
crackle - bheith ag brioscarnach
cradle - cliabhán
craft - ceird
crafty - fadcheannach
crag - creig
cram - rud a shacadh le
cramp - crampa
cranberry - mónóg
crane - corr
crank - cromán
crash - tuairt
crash course - dianchúrsa
crash helmet - clogad coanta
crash landing - tuirlingt éigeandála
crate - cis
cravat - carbhat
crave - ciocras ruda a bheith ort
crawl - snámh
crayfish - cráifisc
crayon - crián
craze - mearadh
crazy - ar buile
creal - díosc
cream - uachtar
crease - filltín
create - cruthaigh
creature - créatúr
creche - naíolann
credence - rud a chreidiúint
credit - cairde
credit card - cárta creidmheasa
creed - creideamh
creek - crompán
creep - snámh
creepy - uaigneach
cremate - créam
crepe - créip
crepe bandage - bindealán síprise
crescent - corrán
cress - biolar
crest - cuircín
crestfallen - maolchluasach
crevice - gág
crew - criú
crib - cruib
crick - claon
cricket - criogar
crime - coir
criminal - coirpeach
crimson - corcairdhearg
cringe - lútáil
cripple - bacach
crisis - géarchéim
crisp - briosc
criterion - critéar
critic - criticeoir
critical - cáinteach
croak - grág
Croatia - An Chróit
crochet - cróise
crockery - soithí
crocodile - crogall
croft - croit
crook - crúca
crop - barr
cross - crois
crossbar - trasnán
cross examine - croscheistigh
cross eyed - fiarshúileach
crossfire - croslámhach
crossing - pasáid
crossing guard - maor crosaire
cross purposes - bheith as teacht trasna
cross reference - crostagairt
crossroad - crosbhealach
cross section - trasghearradh
crosswalk - crosaire
crossword - crosfhocal
crotch - gabhal
crouch - crom
crow - préachán
crowbar - gró
crowd - slua
crown - coróin
crucial - barrthábhacht
crucifix - An Chroch
crucifixion - céasadh
crude - amh garbh
cruel - cruálach
cruise - cúrsáil
crumb - grabhróg
crumpet - crombóg
crunch - cnag
crusade - crosáid
crush - brú
crust - crústa
crutch - maide croise
crux - croí
cry - caoin
cryptic - diamhair
crystal - criostal
cub - coileán
Cuba - Cúba
cubbyhole - caochóg
cube - ciúb
cubicle - cubhachail
cuckoo - cuach
cucumber - cúcamar
cuddle - muirnigh
cue - leid
cuff - cufa
cul de sac - cul de sac
cull - togh
culminate - teacht chin buaice le
culprit - ciontach
cult - cultas
cultivate - saothraigh
cultural - cultúrtha
cumbersome - anásta
cunning - gliceas
cup - cupán
cupboard - cófra
cup tie - cluiche coirn
curate - séiplíneach
curb - srian
curdle - téacht
cure - leigheas
curfew - cuirfiú
curiosity - fiosracht
curl - coirnín
currant - cuirín
currency - airgeadra
current - sruth
current account - cuntas reatha
current affairs - cúrsaí reatha
curriculum - curachla,
curriculum vitae - curriculum vitae
curry - curaí
curse - bheith ag eascainí
cursor - cúrsóir
curt - giorraisc
curtail - giorraigh
curtain - cuirtín
curts(e)y - umhlaigh
curve - cuar
cushion - cúisín
custard - custard
custody - cúram
customer - custaiméir
customs - custaim
customs officer - oifigeach custaim
cut - gearr
cutback - gearradh
cute - cleasach
cutlery - sceanra
cutlet - gearrthóg
cutout - gearrthán
cut price - faoi ráta
cutthroat - gan taise
cyanide - ciainíd
cycle - timthriall
cyclist - rothaí
cygnet - éan
cylinder - sorcóir
cymbal - ciombal
cynic - cinicí
cynical - ciniciúil
cynicism - ciniceas
Cypriot - Cipireach
Cyprus - An Chipir
cyst - cist
czar - sár
Czech - Seiceach