Our native tongue

da de di do dr du dw dy

dab - tabhair daba do
dad - daid
daddy longlegs - snáthadán
daffodil - lus
daft - amaideach
dagger - miodóg
dahila - dáilia
daily - laethúil
dairy - déirí
daisy - nóinín
dale - gleanntán
dam - damba
damage - damáiste
damn - damnaigh
damp - tais
dance - damhsa
dandelion - caisearbhán
dandruff - sail
Dane - Danmhargach
danger - contúirt
dangle - coinneáil ar bogarnach
dare - dúshlán
dark - dorcha
dark glasses - gloiní dorcha
darkroom - seomra dorcha
darling - muirneach
darn - dearnáil
dart - ga
dartboard - clár dairteanna
dash - dais
dashboard - painéal ionstraimí
data - sonraí
data bank - stór sonraí
database - bunachar sonraí
data capture - gabháil sonraí
data carrier - impróir sonraí
data processing - próiseáil sonraí
date - datá
daughter - iníon
daughter in law - banchliamhain bean
daunting - scáfar
dawn - breacadh
day - lá
daybreak - breacadh
daydream - bheith ag aislingeacht
daylight - solas an lae
daytime - i rith an lae
day to day - laethúil
daze - caoch
dazzle - dall
dead - marbh
dead end - ceann caoch
deadline - spriocdháta
deadlock - sáinn
Dead Sea - An Mhuir Mharbh
deaf - bodhar
deal - margadh
dean - déan
dear - ionúin
death certificate - teastas báis
death penalty - pionós an bháis
death rate - ráta báis
death toll - líon na marbh
debate - díospóireacht
debauched - truaillithe
debit - dochar
debris - bruscarnach
debt - fiach
debug - dífhabhtaigh
decade - deich mbliana
decadence- meath
decaffeinated - gan chaiféin
decanter - teisteán
decay - lobhadh
deceit - cealg
December - Nollaig
decent - gnaíuíl
decentralization - dílárú
decide - réitigh
decimal - deachúlach
decipher - scaoil
decision - cinneadh
deck - deic
deck chair - cathaoir dheice
declare - dearbhaigh
decline - meath
decommission - díchoimisiúnaigh
decompose - lobh
decontaminate - díthruailligh
decor - feisteas
decorate - bronn gradam ar
decorum - cuibhiúlacht
decoy - gaiste
decrease - laghdú
decree - forógra
decrepit - craplaithe
dedicate - tiomnaigh
deduce - déan amach
deduct - bain de
deed - gníomh
deep - domhain
deepfreeze - domhainreo
deep seated - dearg dubh
deer - fia
defamation - aithisiú
default - mainneachtain
defeat - briseadh
defect - locht
defence - cosaint
defer - cuir ar athlá
deficient - easpach
deficit - easnamh
define - sainmhínigh
definite - cinnte
deflate - díbholg
deflect - sraon
deform - rud a chur ó chuma
defraud - déan calaois ar
defrost - díshioc
deft - deaslámhach
defunct - as feidhm
defuse - bain an t-aidhniú
defy - sárú ar
degenerate - meath
degrading - táireach
degree - céim
dehydrated - spalptha
de-ice - dí-oighrigh
deign - deonú chun rud a dhéanamh
dejected - díomách
delay - moilligh
delegate - toscaire
delete - cealaigh
deliberate - réamhbheartaithe
delicacy - fíneáltacht
delicious - caithiseach
delight - lúcháir
delinquent - ciontach
delirious - bheith ag rámhaille
deliver - seachaid
delivery van - veain seachadta
delude - meall
demand - éiligh
demarcation - críochú
demean - a bheag a dhéanamh
demeanour - iompar
demented - bheith as do mheabhair
demise - éag
democracy - daonlathas
demolish - leag
demonstrate - léirigh
demoralize - bheith domheanmnach faoi rud
demote - tugadh céim síos dó
den - pluais
denationalize - dínáisiúnaigh
denial - séanadh
denim - deinim
Denmark - An Danmhairg
denomination - luach
denote - comharthaigh
dense - dlúth
dent - log
dental - déadach
dental floss - flas déadach
dentist - fiaclóir
dentures - déadchíora
deny - séan
deodorant - díbholaíoch
depart - imigh
department - roinn
department store - sipoa ilranna
depend - brath ar
depict - léirigh
depleted - ídithe
deplorable - truamhéalach
deport - díbir as an tír
deposit - deascán
deposit account - cuntas taisce
depot - stóras
depraved - truaillithe
depreciate - titeann
depress - cuir gruaim ar
deprivation - anás
depth - doimhneacht
deputy - leas ionadaí
derail - cuir de na ráillí
deranged - saochan céille
derby - babhlaer
derelict - tréigthe
deride - fonóid
derisory - fonóideach
derivative - fréamhaí
dermatitis - deirmitíteas
derogatory - dímheasúil
Derry - Doire
descend - tuirling
describe - cuir síos
desert - fásach
desert island - oileán fásaigh
deserve - tuill
design - dearadh
designate - ceap
designer - dearthóir
desire - mian
desk - deasc
desktop - ríomhaire
desolate - tréigthe
despair - éadóchas
despicable - suarach
despise - gráin a bheith agat ar dhuine/rud
despite - d’ainneoin
dessert - milseog
destination - ceann
destiny - cinniúint
destitute - beo bocht
destroy - scrios
detach - scar
detail - sonra
detain - coinneáil istigh
detect - braith
detective - bleachtaire
detente - détente
deter - coisc
detergent - glantóir
deteriorate - téigh in olcas
determine - cinn ar
deterrent - cosc
detest - dearg-ghráin
detonate - maidhm
detour - bealaigh
detract - baint ó
detriment - le haimhleas
devaluation - díluacháil
devastate - scrios
develop - forbair
deviant - claon
device - gaireas
devil - diabhal
devious - lúbach
devise - ceap
devoid - easpach
devolution - dílárú
devote - rud a thoirbhirt
devour - alp
devout - dúthrachtach
dew - drúcht
diabetic - diaibéiteach
diabolical - diabhalta
diagnosis - fáthmheas
diagonal - fiar
diagram - léaráid
dial - aghaidh
dial code - cód diailithe
dialect - canúint
dialling tone - ton diailithe
dialogue - comhrá
dialysis - scagdhealú
diameter - trastomhas
diamond - diamant
diaper - clúidín
diaphragm - scairt
diarrhoea - buinneach
diary - dialann
dice - dísle
dictate - deachtaigh
dictionary - foclóir
die - faigh bás
die hard - duine dígeanta
diesel - ola díosail
diet - aiste
differ - bheith éagsúil
different - difriúil
differentiate - idirdhealú a dhéanamh
difficult - deacair
dig - tochail
digest - díleáigh
digit - digit
dignity - dínit
digress - téigh ar seachmall
digs - lóistín
dilapidated - raiceáilte
dilemma - cruachás
diligent - dícheallach
dilute - lagaigh
dim - lag
dimension - gné
diminish - laghdaigh
dimple - loigín
din - trup
dine - dinnéar a ithe
diner - aoi
dinghy - dionga
dingy - gruama
dining room - proinnseomra
dinner - dinnéar
dinner jacket - seaicéad dinnéir
dinner party - cóisir dinnéir
dinner time - am dinnéir
dinosaur - dineasár
diode - dé-óid
dip - fána
diphtheria - diftéire
diploma - dioplóma
diplomat - taidhleoir
dipstick - slat tumtha
dire - uafásach
direct - díreach
direct debit - dochar díreach
direction - aird
directory - eolaí
dirt - brocamas
disability - míchumas
disadvantage - míbhuntáiste
disagree - gan cur le chéile
disappear - imigh
disappoint - meall
disapproval - míshásamh
disarm - dí-armáil
disarray - trína chéile
disaster - tubaiste
disband - scoir
disbelief - díchreideamh
disc - teasc
discard - rud a chaitheamh uait
discern - tabhair faoi deara
discharge - folmhaigh
desciple - deisceabal
disc jockey - diosc-jacaí
disclose - tabhair le fios
disco - dioscó
discoloured - ruaimneach
discomfort - míshuaimhneas
disconcert - cuir as do
disconnect - scaoil
discontent - míshásamh
discort - imreas
discount - lascaine
discourage - cuir beaguchtach ar
discover - fionn
discredit - tarraing míchreidiúint ar
discreet - discréideach
discrepancy - difear
discriminate - idirdhealú a dhéanamh ar
discus - teasc
discuss - pléigh
disdain - dímheas
disease - galar
disembark - téigh i dtír
disentangle - réitigh
disfigure - cuir míghnaoi ar
disgrace - náire
disgruntled - míshásta
disguise - bréagriocht
disgust - déistin
dish - soitheach
dish cloth - éadach soithí
disheartened - beaguchtach a bheith ort
dishevelled - sraoilleach
dishonest -mí-ionraic
dishonour - easonóir
dishwasher - niteoir soithí
disinfect - díghalraigh
disintegrate - tit as a chéile
disjointed - scaipthe
disk - diosca
disk drive - dioscthiomáint
dislike - col
dislocate - cuir as áit
disloyal - mídhílis
dismantle - bain as a chéile
dismay - anbhá
dismiss - scaip
disobedient - easumhal
disobey - bheith easumhal do dhuine
disorder - mí-ordú
disown - séan
disparaging - drochmheasúil
dispatch - seol
dispel - scaip
dispense - ullmhaigh
display - taispeántas
displease - chuir sé an-mhíshásamh
disposable -indiúscartha
disposition - méin
disproportionate - díréireach
disprove - bréagnaigh
dispute - conspóid
disqualify - dícháilligh
disquiet - míshuaimhneas
disregard - déan neamhshuim
disreputable - míchlúiteach
disrespectful - dímheasúil
disrupt - bris isteach ar
dissatisfied - diomúch de
dissent - easaontas
disservice - míghar
dissimilar - éagsúil
dissipate - diomaill
dissociate - tú féin a dhealú ó rud
dissolute - réiciúil
dissolve - tuaslaig
dissuade - duine a chur í rud a dhéanamh
distance - achar
distaste - drochbhlas
distil - driog
distinct - leithleach
distinguish - sonraigh
distort - cuir ar a riocht
distract - iúl duine a thógáil de
distraught - i mbarr do chéille
distress - broid
distribute - dáil
district - ceantar
district attorney - aturnae dúiche
distrust - drochmhuinín
disturb - cuir isteach ar
disuse - léig
ditch - díog
dither - bheith ann as
ditto - an rud céanna
divan - dibheán
dive - onfais
diver - tumadóir
diverge - scar
diverse - éagsúil
divert - atreoraigh
divide - roinn
divided highway - mótarbhealach
dividend - dibhinn
divine - diaga
diving board - clár tumadóireachta
division - deighilt
divorce - colscaradh
divorcee - duine colscartha
divulge - sceith
dizzy - meadhar a bheith ionat
do (party) - cóisir
do (as I do) - déan mar a dhéanaimse
dock - duga
docket - duillín
dockyard - longlann
doctor - doctúir
document - cáipéis
documentary - faisnéiseach
doddery - cróilí a bheith ionat
dodge - cleas
doe - eilit
dog - madra
dog collar - coiléar madra
dogged - righin
doldrums - bheith i ndroim dubhach
dole - dól
doll - bábóg
dollar - dollar
dolphin - deilf
dome - cruinneachán
domestic (of country) - intíre
domicile - áitreabh
dominant - ceannasach
dominion - críoch
domino - dúradán
don - léachtóir
donate - bronn
Donegal - Dún na nGall
donkey - asal
donor - deontóir
donut - taoschnó
doom - míchinniúint
door - doras
doorbell - cloigín dorais
doorstep - leac dorais
doorway - doras
dope - drugaí
dope (idiot) - bómán
dormant - suanach
dormitory - suanlios
dormouse - dallóg
dosage - dáileog
dossier - foireann
dot - ponc
dot matric printer - printéir poncmhaitríse
double - dúbailte
double bass - olldord
double bed - leaba dhúbailte
double cross - déan feall ar
double decker - bus dhár urlár
double density - dédhlús
double glazing - gloiniú dúbailte
double room - seomra dúbailte
doubt - amhras
dough - taos
dove - colm
Dover - Dobhar
Down - An Dún
down (soft feathers) - clúmh
down - síos
down and out - ar an trá fholamh
downcast - díomách
downfall - turnamh
downhearted - tromchroíoch
downhill - dul le fána
download - íoslódáil
downpour - bailc
downright - glan
downstairs - thíos an staighre
downstream- síos an abhainn
down to earth - siosmaideach
downtown - i lár na cathrach
down under - san Astráil
downwards - síos anuas
doze - néal a chodladh
dozen - dosaen
drab - lachna
draft - dréacht
drag - tarraing
dragon - dragan
dragonfly - snáthaid mhór
drain - draein
draining board - clár silte
drainpipe - gáitéar
drama - drámaíocht
drapes - cuirtíní
drastic - bunúsach
draught - siorradh
draughboard - clár táiplise
draughty - tá siorradh beag isteach ann
draw - tarraing
drawback - míbhuntáiste
drawbridge - droichead tógála
drawer - tarraiceán
drawing board - clár líníochta
drawing pin - tacóid
drawing room - seora suí
dread - scáth
dream - brionglóid
dreary - dearóil
dregs - deasca
drench - báigh
dress - gúna
dresser - drisiúr
dressing gown - fallaing sheomra
dressing room - seomra gléasta
dressing table - clár maisiúcháin
dress rehersal - réamhléiriú
dried - tíortha
drift - treo
drill - druilire
drink - deoch
drinking water - uisce inólta
drip - braon
drip dry - siltriomaigh
drive - tiomáint
drivel - raiméis
driver - tiománaí
drivers licence - ceadúnas tiomána
driving test - triail tiomána
drizzle - brádán
drone - crónán
droop - rom
drop - deoir
drought- triomach
drove - na sluite
drown - báigh
drowsy - codlatach
drug - druga
drug addict - andúileach
drugstore - druglann
drum - druma
drummer - drumadóir
drunk - ólta
dry - tirim
dry clean - tirimghlan
dryer - triomadóir
dual - déach
dual carriageway - carrbhealach dúbailte
dubbed - cuireadh fuaimrian leis an scannán
dubious - amhrasach
Dublin - Baile Átha Cliath
Dublin Bay - Bhaile Átha Cliath
duchess - bandiúc
duck - lacha
dud - tá sé gan mhaith
due - le teacht
duet - díséad
duke - diúc
dull - leadránach
dulse - duileasc
duly - go tráthúil
dumb - balbh
dump - láithreán
dumpling - domplagán
dunce- bómán
dung - cac
dungarees - bríste
dungeon - doinsiún
duplex - árasán
duplicate - dúblach
durable - buanfasach
duration - fad
during - i rith
dusk - deannach
dustbin - bosca bruscair
duster - ceirt deannaigh
dusty - deannachúil
Dutch - Ollannach
duty - dualgas
duvet - fannchlúmhán
dwarf - abhac
dwell - bheith i do chónaí i
dwelling - áit chónaithe
dwindle - laghdaigh
dye - dath
dynamic - briomhar
dynamite - dinimít
dynamo - dineamó
dysentry - dinnireacht
dyslexia - disléicse