Our native tongue

ea eb ec ed ee ef eg ei ej el em en ep eq er es et eu ev ew ex ey

 


each - gach
eager - díocasach
eagle - iolar
ear - cluas
earache - tinneas cluaise
eardrum - tiompán cluaise
earl - iarla
earlier - níos luaithe
early - go luath
early retirement - scor a ghlacadh go luath
earmark - rud a chur i leataobh do
earn - tuill
earnest - dáiríre
earnings - pá
earphones - cluasáin
earplugs - plugaí cluaise
earring - fáinne cluaise
earth - talamh
earthenware - cré-earraí
earthquake - crith talún
earthy - graosta
earwig - gailseach
ease - sócúlacht
easel - tacas
easily - go héasca
east - oirthear
Easter - Cáisc
Easter egg - ubh Chásca
easy - furasta
easy going - réchúiseach
eat - ith
ebb - trá
ebony - éabann
eccentric - ait
ecclesiastical - eaglasta
echo - macalla
eclipse - urú
ecology - éireolaíocht
economy - eacnamaíocht
ecosystem - éiceachóras
ecstasy - eacstais
ecumenical - éacúiméineach
eczema - eachma
edge - imeall
edible - inite
Edinburgh - Dún Éideann
edit - cuir in eagar
edition - eagrán
education - oideachas
eel - eascann
eerie - diamhair
effect - éifeacht
effeminate - baineanda
efficiency - éifeachtacht
effort - iarracht
egg - ubh
eggcup - ubhchupán
eggplant - planda ubhthoraidh
ego - féinspéis
Egypt - An Éigipt
eiderdown - fannchlúmh
eight - ocht
Eire - Éire
either - ceachtar
eject - caith amach
elaborate - crióchnúil
elapse - imigh
elastic - leaisteach
elastic band - crios leaisteach
Elastoplast - Elastoplast
elation - scleondar
elbow - uillinn
elder - an duine is sine den chúpla
elect - togh
election - toghchán
electric - leictreach
electrical cooker - cócaireán leictreach
electrical current - sruth leictreach
electrical blanket - blaincéad leictreach
electric fire - tine leictreach
electrician - leictreoir
electrocute - maraigh le leictreachas
electrode - leictreoid
elegant - maisiúil
element - dúil
elephant - eilifint
elevate - ardaigh
elevator - ardaitheoir
eleven - aon déag
elicit - bain as
eliminate - díbir
elm- leamhán
elongated - fadaithe
elope - éalaigh
eloquent - deaslabhartha
else - eile
elsewhere - in áit eile
eludicate - léirigh
elude - éalaigh
emaciated - snoite
emancipate - fuascail
embarkment - claífort
embargo - lánchosc
embarrass - cuir aiféaltas
embassy - ambasáid
embed - neadaigh
embellish - maisigh
embers - aibhleoga
embezzle - cúigleáil
embitter - cuir chun seirbhe
emblem - comhartha
embody - tabhair cruth
embrace - duine a theannadh le do chroí
embroider - bróidnigh
embryo - suth
emerald - smaragaid
emerge - tar as
emergence - nochtadh
emergency - éigeandáil
emigrant - eisimirceach
eminent - céimiúil
emissions - brúchtanna
emit - cuir as
emotion - mothúchán
emperor - impire
emphasis - béim
emphatic - láidir
empire - impireacht
employ - fostaigh
empress - banimpire
empty - folamh
emulate - aithris a dhéanamh ar dhuine
emulsion - eibhleacht
enable - cur ar chumas duine rud a dhéanamh
enamel - cruan
enamoured - dúil a bheith agat i
enchant - cuir draíocht
encircle - téigh thart ar
enclose - fálaigh
encore - arís
encounter - teagmháil
encourage - tabhair misneach
encyclop(a)edia - ciclipéid
end - deireadh
endanger - cuir i mbaol
endearing - tarraingteach
endeavour - iarracht
ending - críoch
endless - síoraí
endorse - droimscíobh
endure - fulaing
enemy - namhaid
energy - fuinneamh
enforce - feidhmigh
engage - fostaigh
engine - inneall
engineer - innealtóir
England - Sasana
engrave - grean
engrossed - bheith sáite
engulf - slog
enhance - méadaigh
enigma - dúthomhas
enjoy - bain sult as
enlarge - méadaigh
enlighten - tabhair léargas
enlist - liostáil
enmity - naimhdeas
enormous - ábhalmhór
enough - go leor
enrich - saibhrigh
enrol - cláraigh
en route - ar an mbealach
ensure- cinntigh
entail - tá cuid mhór oibre ag roinnt leis seo
enter - téigh isteach i
enterprise - fiontar
entertain - déan sult
enthralled - faoi dhraíocht
enthusiasm - fon
entice - meall
entire - iomlán
entrance - bealach
entrant - iontrálaí
entreat - achainigh
entrepreneur - fiontraí
entrust - rud a thabhairt do dhuine ar iontaoibh
entry - dul isteach
envelope - clúdach
enviable - inmhaite
envious - éadmhar
environment - imshaol
envisage - samhlaigh
envoy - toscaire
envy - éad
epic - eipic
epidemic - eipidéim
epilepsy- an tinneas
epilogue - iarfhocal
Epiphany - Lá Nollag Beag
episode - eipeasóid
epitaph - feartlaoi
epitome - achoimre
epoch - ré
equal - cothrom
equate - rud a ionannú le
equation - cothromóid
equator - meánchiorcal
equilibrium - cothromaíocht
equipment - trealamh
equivalent - ar comhbhrí
equivocal - déchiallach
era - ré
eradicate - díothaigh
erase - scrios
erect - díreach
erection - tógáil
ergonomics - eirgeanamaíocht
ermine - eirmín
erode - creim
erotic - anghrách
err - déan earráid
errand - teachtaireacht
erratic - neamhrialta
error - earráid
erupt - brúcht
escalator - staighre
escape - éalú
escort - duine comórtha
especially - go háirithe
espionage - spiaireacht
essay - aiste
essence - croí
essential - riachtanach
establish - bunaigh
estate - eastát
esteem - meas
estimate - meastachán
estranged - scartha
estuary - inbhear
etching - eitseáil
eternal - síoraí
ethical - eiticiúl
Ethiopia - An Aetóip
ethnocentric - eitnealárnach
ethos - spiorad
etiquette - dea-bhéas
euphoria - gliondar
eurocard - eorachárta
eurocheque - eoraiseic
Europe - An Eoraip
euthanasia - eotanáis
evacuate - bánaigh
evade - seachain
evaluate - luacháil
evangelical - soiscéalach
evaporate - galaigh
eve - an lá roimh
even - cothrom
evening - tráthnóna
evening class - rang oíche
evening dress - culaith thráthnóna
event - eachtra
eventual - deiridh
ever - riamh
evergreen - síorghlas
everlasting - síoraí
every - gach
everybody - cách gach duine
everyday - laethúil
everything - gach rud
everywhere - i ngach áit
evict - díshealbhaigh
evidence - cruthú
evil - olc
evoke - dúisigh
evolution - forás
ewe - caora
exact - beacht
exaggerate - déan áibhéil
exalted - ard
examination - scrúdú
example - sampla
exasperation - corraí
excavation - tochailt
exceed - beir barr ar
excellent - ar fheabhas
except - ach
excerpt - sliocht
excess - farasbarr
excess baggage - bagáiste breise
exchange - malairt
exchange rate - ráta malairte
Exchequer - an Státchiste
excise - mál
excite - corraigh
exclaim - gáir
exclude - fág as
excrement - cac
excruciating - céasta
excursion - turas aistear
excuse - leithscéal
ex directory - gan bheith san eolaí teileafóin
execute - cuir i gcrích
executive - coiste
exemplary - eiseamláireach
exempt - saor ó
exercise - cleachtadh
exercise book - cóipleabhar
exert - téigh i
exhaust (fumes) - gás
exhaust (tire out) - traoch
exhibit - taispeántas
exhilarating - spreagúil
exile - deoraíocht
exist - bheith ann
exit - bealach amach
exodus - imeacht
exonerate - duine a shaoradh
exotic - coimhthíoch
expand - leathnaigh
expanse - fairsinge
expatriate - imirceach
expect - bheith ag súil le
expedient - sieft
expedition - turas
expel - díbir
expend - caith
expenditure - caiteachas
expense - costas
experience - taithí
experiment - turgnamh
expert - saineolach
expire - téigh in éag
explain - mínigh
explicable - inmhínithe
explicit - follasach
explode - pléasc
exploit - éacht
explore - taiscéal
export - easpórtáil
expose - cuir i gcontúirt
express - cinnte
expressway - mótarbhealach
exquisite - fíorálainn
extend - cuir fad le
extent - fairsinge
exterior - amuigh
exterminate - díothaigh
external - seachtrach
extinct - díobhaí
extinguish - múch
extort - srac
extra - breise
extract - bain as
extraordinary - neamhchoitainta
extravagance - doscaí
extreme - antoisceach
extrovert - eisdíritheach
exuberance - spleodar
exult - déan ollghairdeas
eye - súil
eyebrow - mala braoi
eyelash - fabhra
eyelid - caipín súile
eye shadow - cosmaid súile
eyesight - radharc na súil
eyesore - smál