Our native tongue

fa fe fi fl fo fr fu

fable - fabhal
fabric - éadach
fabulous - fabhlach
face - aghaidh
face cloth - ceirt aghaidhe
face cream - snua-ungadh
face powder - snuaphúdar
face value - aghaidhluach
facilities - áiseanna
fact - fíric
factory - monarcha
faculty - bua
fad - teidhe
fade - tréig
fag (cigarette) - toitín
fail - bris
faint - lag
fair - cóir
fairy - sióg
fairy tale - síscéal
faith - creideamh
faithful - dílis
fake - caimiléir
falcon - fabhcún
fall - titim
fallacy - fallás
fallout - astitim
fallow - branair
false - bréagach
false alarm - gáir bhréige
false teeth - fiacla bréige
falter - tuisligh
fame - cáil
familiar - aithnidiúil
family - teaghlach
family tree - craobh ghinealaigh
famine - gorta
famous - cáiliúil
fan - fean
fan belt - beilt tiomána
fancy - nóisean
fancy dress - éide bréige
fang - starrfhiacail
fantastic - fantaiseach
far - fada
faraway - imigéiniúil
farce - fronsa
fare - táille
Far East - An Cian-Oirthear
farewell - slán
farm - feirm
farmer - feirmeoir
farmhand - oibrí feirme
farmhouse - teach feirme
farmland - talamh curaíochta
farmyard - clós feirme
far reaching - forleathan leitheadach
fart - lig broim
farther - níos faide
fascinate - cuir draíocht ar
fascism - faisisteachas
fashion - faisean
fashion show - seó faisin
fact - gasta
fasten - greamaigh
fastidious - éisealach
fat - ramhar
fatal - marfach
fate - cinniúint
father - athair
fathom - feá
fatigue - tuirse
fatten - ramhraigh
fatty - sailleach
fatuous - baothánta
faucet - sconna
fault - locht
fauna - ainmhithe
favour - fabhar
favourite - muirneach
fawn - oisín
fax - facs
fear - eagla
feast - féasta
feat - éacht
feather - cleite
feature - gné
feature film - príomhscannán
February - Feabhra
federal - cónascach
fed up - bheith dubh dóite
fee - táille
feeble - fann
feed - bia
feedback - aiseolas
feel - mothú
feign - lig sí uirthi go raibh sí tuirseach
fell - leag
fellow - diúlach
fellow citizen - comhshaoránach
fellow countryman - comhthíreach
fellow men - comhdhaoine
fellowship - cuallacht
felony - feileonacht
felt - feilt
felt tip pen - peann feilte
female - baineannach
feminine - banda
fence- sconsa
fend - déanamh as duit féin
fender - fiondar
Fenian- Fíníneach
Fermanagh - Fear Manach
ferment - coip
fern - raithneach
ferocious - fíochmhar
ferret - firéad
ferry - bád farantóireachta
fertile - torthúil
fester - ábhraigh
festival - féile
festoon - gléas le triopaill
fetch - téigh faoi choinne
fetish - feitis
feud - fíoch
fever - fiabhras
few - is beag duine a chreideann é
fiance - fiancé
fib - caimseog
fibre - snáithín
fibre glass - gloine shnáithíneach
fickle - guagach
fiction - ficsean
fiddle - fidil
fidget - déan fútráil
field - páirc
field marshal - marascal machaire
field work - obair pháirce
fiend - diabhal
fierce - fíochmhar
fiery - tintrí
fifteen - cúig déag
fifth - cúigiú
fifty - caoga
fig - fige
fight - troid
figment - níl ann ach rud a samhlaíodh duit
figure - déanamh
figure of speech - nath cainte
file - comhad
filing cabinet - comhadchaibinéad
fill - líon
fillet - filléad
fillet steak - stéig filléid
filling station - stáisiún peitríl
film - scannán
film star - réaltóg scannán
filter - scagaire
filth - salachar
fin - eite
final - deiridh
finale - críochcheol
finance - airgeadas
find - faigh
fine - breá
fine arts - ealaíona uaisle
finger - méar
fingernail - ionga méire
fingerprint - méarlorg
fingertip - barr méire
finish - críoch
finishing line - ceann sprice
finite - teoranta
Finland - An Fhionlainn
fir - giúis
fire - tine
fire alarm - aláram dóiteáin
fire arm - arm tine
fire brigade - briogáid dóiteáin
fire engine - inneall dóiteáin
fire escape - staighre éalaithe
fire extinguisher - múchtóir dóiteáin
fireman - fear dóiteáin
fireplace - iarta teallach
fireside - teallach clúid
fire station - staisiún dóiteáin
firewood - brosna connadh
fireworks - tinte ealaíne
firing squad - scuad lámhaigh
firm - daingean
first - céad
first aid - garchabhair
first class - den chéad scoth
first lady - bean an Uachtaráin
first name - ainm baiste
first rate - ar fheabhas
fish - iasc
fisherman - iascaire
fish farm - feirm éisc
fishing boat - bád iascaigh
fishing line - dorú
fishing rod - slat iascaigh
fishmongers - siopa éisc
fist - dorn
fit - fiteáilte
fitment - feistiú
fitted kitchen - cistin fheistithe
fitter - feisteoir
fitting room - seomra - gléasta
five - cúig
fiver - cúig phunt
fix - socraigh
fixture - fearas
fizzy - coipeach
flabbergasted - baineadh an anáil
flabby - iodartha
flag - brat
flagpole - crann brait
flagship - bratlong
flair - bua
flak - tine
flake - screamhóg
flamboyant- gáifeach
flame - bladhm
flamingo - lasairéan
flan - toirtín
flank - claithán
flannel - flainín
flap - liopa
flare - tóirse
flash - laom
flashlight - laomlampa
flask - fleasc
flat - cothrom
flatten - leacaigh
flatter - déan plámás
flaunt - déan gaisce
flavour - blas
flaw - cáim
flax- líon
flea - dreancaid
fleck - cáithnín
flee - teith
fleece - lomra
fleet - cabhlach
flesh - feoil
flex - fleisc
flick - smeach
flight - eitilt
flight attendant - aeróstach
flimsy - tanaí
fling - caith
flint - breochloch
flip - caith
flippant - cabanta
flirt - bheith ag cliúsaíocht
float - snámhán
flock - tréad
flog - léas
flood - tuile
floodlight - tuilsholas
floor - urlár
floorboard - clár urláir
flop - teip
floppy disk - diosca flapach
flora - flóra
florid - lasánta
florist - bláthadóir
flounder - iomlaisc
flour - plúr
flout - déan neamhshuim le
flow - sruth
flow chart - sreabhchairt
flower - bláth
flower bed - ceapach bláthanna
flower pot - próca bláthanna
flu - fliú
fluctuate - luainigh
fluent - líofa
fluff - clúmhach
fluid - sreabhach
fluke - taisme
fluoride - fiuairíd
flurry - cuaifeach
flush - lasadh
flustered - trína chéile
flute - feadóg
flutter - sceitimíní
flux - bheith ag síorathrú
fly - cuileog
flying start - ligean rábach
flyover - uasbhealach
foal - searrach
foam - cúr
fob- chuir siad ó dhoras le leithscéal é
focus - fócas
fodder - farae
foe - namhaid
fog - ceo
fog lamp - lampa ceo
foil - sáraigh
fold - filleadh
folder - fillteán
foliage - duilliúr
folk - daoine
folklore - béaloideas
folk music - ceol tíre
follow - lean
folly - baois
fond - ceanúil
fondle - muirnigh
font - umar baiste
food - bia
food mixer - meascthóir bia
food poisoning - nimhiú bia
food processor - próiseálaí bia
foodstuffs - earraí bia
fool - amadán
foolhardy - meargánta
foot - cos
football - peil caid
football match - cluiche peile
foot brake - coscán coise
footbridge - droichead coisithe
foothills - bunchnoic
foothold - greim coise
footlights - bruachshoilse
footnote - fonóta
footpath - cosán
footprint - lorg coise
footstep - coiscéim
footwear - coisbheart
for - do
forage - siortaigh
foray - ruathar
forbid - cros ar
force - teann
ford - áth
fore - teacht chun tosaigh
forearm - bacán
foreboding - drochthuar
ecast - réamhaisneis
forefather - sinsear
forefinger - méar thosaigh
forefront - ar thús cadhnaíochta
foreground - réamhionad
forehead - clár éadain
foreign - coimhthíoch
foreign exchange - malairt eachtrach
Foreign Secretary - Aire Gnóthaí Eachtracha
foreman - saoiste
foremost - chéad
forerunner - réamhtheachtaí
foresee - aithin
foreshadow - tuar
foresight - réamhfhéachaint
forest - coill
foretaste - réamhbhlas
foretell - tairngir
forever - go deo
foreword - réamhfhocal
forfeit - caill
forge - ceárta
forgery - brionnú
forget - dearmad
forget me not - lus míonla
forgive - maith do
fork - forc
fork lift truck - trucail ardaithe
forlorn - tréighte
form - cruth
formal - foirmiúil
format - formáid
formation - foirmiú
former - iar sean
formidable - scanrúil
formula - foirmle
forsake - tréig
fort - dún
forte - bua
forth - amach
forthright - oscailte
forthwith - láithreach
fortify - daingnigh
fortitude - foirtile
fortnight - coicís
fortunate - ádhúil
fortune - ádh
fortune teller - bean feasa
forty - daichead
forward - chun tosaigh
fossil - iontaise
foster - forbair
foster child - leanbh altrama
foul - doineanta
found - bunaigh
foundation - bunú
founder - bunaitheoir
foundry - teilgcheárta
fountain - fuarán
fountain pen - peann tobair
four - ceathair
four poster bed - leaba ceithre phost
fourteen - ceathair déag
fourth - ceathrú
fowl - éan
fox - sionnach
foyer - forhalla
fraction - codán
fracture - briseadh
fragile - sobhriste
fragment - blúire
fragrant - cumhra
frail - anbhann
frame - fráma
framework - creatlach
France - An Frainc
franchise - ceart
frank - ionraic
frantic - mear
fraternity - dáimh
fraud - calaois
fraught - lán
fray - racán
freak - torathar
freckle - bricín
free - saor
free for all - racán
freehold - saorghabháltas
free kick - cic saor
freelance - neamhspleách
freemason - máisiún
Freepost - Post saor
Free State - Saorstát na hÉireann
free trade - saorthrádáil
freeway mótarbhealach
free will - toil shaor
freeze - sioc
freezer - reoiteoir
freezing point - reophointe
freight - lasta
freight train - traein earraí
French - Francach
French bean - pónaire fhrancach
French fries - sceallóga
Frenchman - Francach
French window - fuinneog fhrancach
frenzy - buile mire
frequency - minicíocht
fresh - úr
freshwater - uisce abhann
fret - tú féin a bhuaireamh faoi dhuine
friar - bráthair
friction - cuimilt
Friday - Aoine
fridge - cuisneoir
fried - friochta
friend - cara
frieze - bréid
fright - scanradh
frigid - fuaránta
frill - rufa
fringe - frainse
fringe benefits - sochair imeallacha
frisk - cuardaigh
fritter - friochtóg
frivolous - aerach
fro - dul anonn agus anall
frock - gúna
frog - frog
frolic - bheith ag rancás
from - ó
front - aghaidh
front door - doras tosaigh
frontier - teorainn
front page - leathanach tosaigh
front room - seomra suí
front wheel drive - tiomáint
frost - sioc
frostbite - dó seaca
froth - cúr
frown - cuir púic
fruit - toradh
fruit juice - sú torthaí
fruit salad - sailéad torthaí
frustrate - cuir frustrachas ar
fry - frioch
frying pan - fiochán
fudge - faoiste
fuel - breosla
fuel tank - umar breosla
fugitive - teifeach
fulfil - comhlíon
full - lán
full employment - lánfhostaíocht
full length - lánfhada
full moon - iomlán gealaí
full scale - oll cuimsitheach
full stop - lánstad
full time - lánaimseartha
fully fledged - déanta
fumble - bheith ag méirínteacht
fume - bhí sé ag fiuchadh le fearg
fumes - múch
fun - spraoi
function - feidhm
fund - ciste
fundamental - bunúsach
funeral - tórramh
funeral mass - aifreann na marbh
funeral service - seirbhís na marbh
funfair - aonach
fungus - fungas
funnel - fóiséad
funny - greannmhar
fur - fionnadh
fur coat - cóta fionnaidh
furious - fíochmhar
furlong - staid
furnace - foirnéis
furnish - troscán a chur i dteach
furniture - troscán
furrow - clais
furry - clúmhach
further - breise
further education - oideachas
furthermore - a dhála sin
fury - buile
fuse - fiús
fuse box - cóifrín fiúsanna
fuss - fuadar
future - le teacht
fuzzy - doiléir