Our native tongue

ha he hi ho hu hy

haberdashery - siopa mionéadaí
habit - nós
hack - coscair
haddock - cadóg
smoked haddock - cadóg dheataithe
haemorrhage - rith
haemorrhoids - fíocas
hag - cailleach
haggle - stangaireacht
Hague - An Háig
hail - cloch
Hail Mary- an tÁivé Máiria
hailstone - cloch
hair - gruaig
hairbrush - scuab ghruaige
haircut - bearradh gruaige
hairdo - cóiriú gruaige
hairdresser - gruagaire
hair dryer - triomadóir gruaige
hairgrip - fáiscín gruaige
hairnet - eangach gruaige
hairpiece - fuig
hairpin - coradh géar
hair raising - scanrúil
hair spray - laicear gruaige
hairstyle - stíl ghruaige
hairy - gruagach
hake - colmóir
half - leath
half back - leathchúlaí
half baked - leibideach
half caste - meascach
half day - leathlá
half forward - leaththosaí
half hearted - fuarbhruite
half hour - leathuair
half mast - ar leathfholuain
half penny - leathphingin
half price - leathphraghas
half term - lár téarma
half time - leath ama
half way - leath bealaigh
hall - halla
hallmark - sainmharc
hall of residence - halla cónaithe
hallowed -beannaithe
Halloween - Oíche Shamhna
hallucination- mearú
hallway - halla
halo - fáinne
halt - stad
halve - laghdaigh faoina leath
ham - liamhás
hamburger - martbhorgaire
hamlet - gráig
hammer - casúr
hammock - ámóg
hamper - cuir isteach ar
hamster - hamstar
handbag - mála láimhe
handbook - lámhleabhar
handbrake - coscán láimhe
handcuffs- glais lámh
handful - lán láimhe
handicap - cis
handicraft - lámhcheird
handiwork - obair láimhe
handkerchief - ciarsúr
handle - murlán
handlebar - cluas
hand luggage - bagáiste láimhe
handmade - lámhdhéanta
handout - bileog
handrail - lámhráille
handshake - croitheadh láimhe
handsome - dóighiúil
handwriting - lámhscríbhneoireacht
handy - deaslámhach
hang - croch
hangar - haingear
hanger - crochadán
hang gliding - faoileoireacht
hangover - póit
hang up - coimpléasc
hanker - caitheamh i ndiaidh
haphazard - fánach
happen - tarlaigh
happy - sona
happy go lucky - aerach aigeanta
harass - ciap
harbour - cuan
hard - crua
hardback - clúdach crua
hard cash - airgead tirim
hard disk - diosca crua
hard headed -críonna cinnte
hard labour - daorobair
hardship - cruatan
hard up - ar an ghannchuid
hardware - crua-earraí
hardware shop - siopa iarnra
hardwearing - buanfasach
hardworking - dícheallach
hare - giorria
harebrained - bómánta áiféiseach
harelip - bearna mhíl
harm - dochar
harmony - comhcheol
harness - úim
harp - cláirseach
harsh - crua
harvest - fómhar
hash - slamar
hashish- haisis
hassle - cur isteach
haste - deifir
hat - hata
hatch - haiste
hatchback - carr le haiste
hatchet - tua
hate - fuathaigh
haughty - uaibhreach
haul - tarraing
haunch - leis
haunt - gnáthaigh
have (he has arrived/gone) - tháinig/d’imigh sé
haven - cuan
havoc - scrios
hawk - seabhac
hay - féar
hay fever - fiabhras léana
haystack - cruach fhéir
haywire - dul ó smacht
hazard - guais
haze - ceo dusma
hazelnut - cnó coill
he - sé
head- ceann
headache - tinneas cinn
headdress - ceannbheart
heading - ceannteideal
headlamp - ceannsolas
headland - ceann tíre
headline - ceannlíne
headlong - ar mhullach do chinn
headmaster - ardmháistir
headmistress - ardmháistreás
head office - ardoifig príomhoifig
head on - gan chosnamh
headphones - cluasáin
headquarters - ceanncheathrú
headrest - taca cinn
headroom - fairsinge cinn
headscarf - caifirín
headstrong - ceanndána
head waiter - príomhfhreastalaí
headway - dul chun cinn a dhéanamh
headwind - gaoth chinn
heady - corraitheach
heal - leigheas
health - sláinte
health centre - ionad sláinte
health food - bia sláinte
health food shop - siopa bia sláinte
Health Service - An tSeirbhí Sláinte
heap - carn
hear - cluin
hearsay - níl ann ach scéal scéil
hearse - cóiste na marbh
heart - croí
heart attack - taom croí
heartbeat- bualadh croí
heartburn - daigh chroí
heart failure - cliseadh croí
heartfelt - ó chroí
hearth - tinteán
heartland - lár tíre
heat - teas
heath - caorán
heather - fraoch
heatstroke - stróc teasa
heatwave - tonn teasa
heave - tóg
heaven - neamh
heavy - trom
Hebrew - Eabhrach
Hebrides - Inse Ghall
heckle - trasnaigh
hectic - fuadrach
hedge - fál
hedgehog - gráinneog
heed - tabhair aird uirthi
heel - sáil
hefty - téagartha
heifer - bodóg
height - airde
heir - oidhre
heiress - banoidhre
heirloom - séad fine
helicopter - héileacaptar
hell - ifreann
hello - Di duit
helm - stiúir
helmet - clogad
help - cuidiú
hem - fáithim
hen - cearc
hence - dá bhrí sin
henceforth - as seo amach
henchman - cúlaistín
her - ise
herald - aralt
heraldry - araltas
herb - luibh
herd - tréad
here - anseo
hereafter - thíos
hereby - leis seo
hereditary - dúchasach
heresy - eiriceacht
heritage - dúchas
hermit - díthreabhach
hernia - maidhm sheicne
hero - laoch
heroin - hearóin
heroine - banlaoch
heron - corr
herring - scadán
hers - a ceannsa
hesitant - moillitheach
hew - snoigh
heyday - i mbuaic a réime
hi - hóigh
hiatus - bearna
hibnerate - geimhrigh
hiccoughs - tá snag air
hide - seithe
hide and seek - bheith ag déanamh na bhfolachán
hideous - míofar
hideout - cró folaigh
hierarchy - cliarlathas
hi-fi - hi-fi
high - ard
highbrow - ardléannta
highchair - cathaoir ard
higher education - oideachas ardleibhéil
high jump - léim ard
highlander - híleantóir
highlight - buaic
highly paid - íoctha go maith
highly strung - sochorraithe
highness - A Mórgacht
high pitched - géar
high rise block - bloc árasán ardéirí
high school - scoil ghramadaí
high season - lár an tséasúir
high street - príomhshráid
highway - bealach mór
highway code - cód bhealaigh mhóir
hijack - fuadaigh
hike - siúl de chois
hilarious - an-ghreannmhar
hill - cnoc
hillside - mala cnoic
hillwalking - cnocadóireacht
hilt - dorn
him - é
himself - sé féin
hind - deiridh
hinder - bac
hindsight - iarchonn
Hindu - Hiondúch
hinge - inse
hint - leid
hip - cromán
hippopotamus - dobhareach
hire - fostú
hire purchase - cíoscheannach
his - a
hiss - sios
historian - staraí
history - stair
hit - buail
hitch - ceangail
hitch hike - bheith ag síobaireacht
hi tech - ard teicneolaíochta
hitherto - go dtí seo
HIV - HIV
hive - coirceog
hoard - stór
hoarse - piachánach
hoax - bob
hob - iarta
hobble - bheith ag bacadradh
hobby horse - capall maide
hobo - ráigí
hockey - haca
hog - collach
hoist - ardaitheoir
hold - coinnigh
holdall - mála iompair
holder - sealbhóir
hold up - robáil
hole - poll
holiday - saoire
holiday camp - campa saoire
holiday makers - lucht saoire
holiday resort - ionad saoire
Holland - An Ollainn
hollow - cuasach
holly - cuileann
holocaust - uileloscadh
holster - curra
holy - naofa
Holy Communion - an Chomaoineach Naofa
Holy Father - an tAthair Naofa
Holy Ghost - an Spiorad Naomh
Holy Week - Seachtain na Páise
homage - ómós
home - baile
home address - seoladh baile
homeland - tír dhúchais
homeless - gan dídean
homemade - baile déanta
Home Office -An Roinn Gnóthaí Baile
Home Secretary - An Rúnaí Gnóthaí Baile
homesick - cumha a bheith ort
home town - mo bhaile dúchais
homeward - chun an bhaile
homework - obair bhaile
homogeneous - aonchineálach
homosexual - hómaighnéasach
honest - ionraic
honey - mil
honeycomb - cíor mheala
honeymoon - mí na meala
honeysuckle - féithleann
honorary - onórach
honour - onóraigh
hood - cochall
hoof - crúb
hook - crúca
hooligan - maistín
hoop - fonsa
hooray - hurá
hoot - séid an bonnán
hooter - bonnán
Hoover - folúsghlantóir
hop - tabhair truslóg
hope - tá dóchasm agam
hops - leannlus
horizon - bun na spéire
horn - adharc
hornet - cearnabhán
horny - adharcach
horoscope - tuismeá
horrendous - millteanach
horrid - gránna
horror - uafás
hors d’oeuvre - hors d’oeuvre
horse - capall
horseback - ar mhuin capaill
horse chestnut - cnó capaill
horseman - marcach
horsepower - each-chumhacht
horse racing - rásaíocht chapall
horseradish- raidis fhiáin
horseshoe - crú capaill
hose - píobán
hospital - ospidéal
host - óstach
hostage - giall
hostel - teach ósta
hostess - banóstach
hostile - naimhdeach
hot - géar
hotbed - ceárta
hotel - óstán
hot headed - tintrí teasaí
hotplate - pláta te
hot water bottle - buidéal te
hound - ciap
hour - uair
house - teach
house arrest - braighdeanas
housebound - gafa sa teach
housecoat - cóta seomra
household - teaghlach
housekeeper - bean tí
house warming - infear
housework - obair tí
housing estate - eastát títhíochta
hovel - prochóg
hovercraft - árthach
how - cad é mar
however - áfach
howl - lig glam agat
hub - mol
hubcap - molchaidhp
huddle - cuachadh
hue - imir
huff - tá stuaic uirthi
hug - barróg
huge - ollmhór
hulk - creatlach
hull - cabhail
hum - crónán
human - daonna
humane - daonnachtúil
humble - umhal
humbug - amaidí
humdrum - leadránach
humid - tais
humiliate - náirigh
humerous - greannmhar
humour - greann
hump - cruit
humpbacked - cruiteach
hunch - cruit
hunchback - cruiteachán
hundred - céad an
hundredweight - céad meáchain
Hungary - An Ungáir
hunger - ocras
hunk - canta
hunt - seilg
hurdle - cliath
hurl - teilg
hurley - camán
hurricane - hairicín
hurry - deifir
hurt - gortaigh
hurtle - réabadh thart
husband - fear céile
hush - ciúnas
husk - crotal
hustle - brúigh
hut - both
hutch - púirín
hyacinth - bú
hydrant - hiodrant
hydraulic - hiodrálach
hydroelectric - hidrileictreach
hydrogen - hidrigin
hyena - hiéana
hygiene - sláinteachas
hymn - iomann
hype - poiblíocht
hypermarket - ollmhargadh
hyphen - fleiscín
hypnotize - hiopnóisigh
hyprocrisy - fimíneacht
hypothesis - hipitéis
hysterical - histéireach