Our native tongue

ja je ji jo ju

jab - rud a shá isteach i
jack - seac
jackal - seacál
jackdaw - cág
jacket - casóg
jackpot - an pota óir
jaded - traochta
jagged - eangach
jail - príosún
jam - subh
jam (traffic) - plódu tráchta
jangle - bheith ag gliogarnach
janitor - doirseoir
January - Eanáir
Japan - An tSeapáin
jar - crúsca
jargon - béarlagair
jaundice - na buíocháin
javelin - ga bonsach
jaw - giall
jay - scréachóg choille
jazz - snagcheol
jealous - éadmhar
jeans - bríste
jeep - jíp
jeer - fonóid a dhéanamh
jelly - glóthach
jellyfish - smugairle róin
jeopardy - guais baol
jerk - sracadh
jersey - geansaí
Jesuit - Íosánach
Jesus - Íosa
jet - scaird
jet black - ciardhubh
jet engine - scairdinneall
jet lag - tuirse aerthaistil
jetsom - muirchur éadáil
jettison - cuir i bhfarraige
jetty - lamairne
Jew - Giúdach
jewel - seoid
jeweller - seodóir
jib - seol cin
jibe - goineog
jiffy - i gceann meandair
jig - port
jigsaw - preabshábh
jilt - tréig
jingle - cling
jitters - cearthaí a bheith
job - jab
job centre - malartán fostaíochta
jobless - dífhostaithe
jockey - jacaí
jocular - meidhreach
jog - tabhair broideadh do
join - téigh i
joiner - siúinéir
joint - alt
joint account - comhchuntas
joke - magadh
joker - áilteoir
jolly - aigeanta
jolt - stangadh
Jordan - An Iordáin
jostle - guailleáil
jot - faic na fríde
journal - iris
journalism - iriseoireacht
journey - turas
joy - gliondar
joystick - luamhán stiúrtha
jubilant - ollghairdeach
judge - breitheamh
judicial - dlíthiúil
judo - júdó
jug - crúsca
juggernaut - arracht
juggle - déan lámhchleasaíocht
juice - sú
July - Lúil
jumble - manglam
jumble sale - reic manglaim
jumbo jet - scairdeitleán jumbó
jump - léim
jumper (pullover) - geansaí
jumper cables (jump leads) - sreanga dúisithe
junction - gabhal
juncture - in alt an huaire seo
June - Meitheamh
jungle - mothar
junior - sóisear
junior school - scoil shóisearach
junk - bruscar
junket - juncaed
junkie - andúileach
juror - giúróir
jury - giúiré
just - cóir
justice - ceart
jut - gob amach
juvenile - óigeanta