Our native tongue

ma me mi mo mr ms mu my

mac - cóta báistí
macaroni - macarón
machine - meaisín
machine gun - meaisínghunna
mackerel - ronnach
mad - mire
madam - a bhean uasal
Madeira - Maidéara
madman - fear buile
magazine - iris
maggot - cruimh
magic - draíocht
magistrate - giúistís
magnanimous - móraigeanta
magnet - maighnéad
magnificent - thar barr
magnify - formhéadaigh
magnifying glass - gloine formhéadúcháin
magnitude - méid
magpie - meaig
mahogany - mahagaine
maid - cailín
maiden- ainnir
maiden name - ba de mhuintir Bhreatnach í
mail - post
mailbox - bosca poist
mail order - postdíol
maim - ciorraigh
main - príomh ceann
mainframe - mór-ríomhaire
mainland - mórthír
main road - bóthar mór
mainstay - crann taca
mainstream - cuilithe
maintain - coinnigh
maize - min
majesty - mórgacht
major - maor
Majorca - Mallarca
majority - móramh
make - déan
make believe - níl ann ach cur i gcéill
makeshift - leithscéal
make up - smideadh
make up remover - glantóir smididh
malaria - maláire
Malaysia - An Mhalaeisia
male - fireannach
malevolent - drochaigeanta
malfunction - mífheidhm
malice - mailís
malign - caith anuas ar
malignant - urchóideach
mall - malla
mallet - máilléad
malpractice - míchleachtas
malt - braich
Malta - Málta
mammal - mamach
mammoth - mamat
mammy - man
man - fear
manage - d’éirigh léi
managing director - stiúrthóir bainistíochta
Manchester - Manchain
mandarin - mandairín
mandatory - riachtanach
mane - moing
mangle - basc
mango - mangó
mangy - clamhach
manhandle - cargáil a thabhairt do dhuine
manhole - dúnpholl
manhood - aois fir
man hour - daonuair
manhunt - tóraíocht
mania - máine
maniac - máineach
manicure - lámh-mhaisiú
manifest - taispéain
manifesto - forógra
manipulate - láimhsigh
mankind - an cine daonna
man made - de dhéantús
manner - caoi
mannerism - dóigh
manoeuvre - bog
manor - mainéar
manpower - daonchumhacht
mansion - mainteach
manslaughter - dúnorgain
mantelpiece - matal
manual - láimhe
manufacturer - déantóir
manure - leasú
manuscript - lámhscríbhinn
Manx - Manannach
many - a lán
map - léarscáil
maple - mailp
mar - loit
marathon - maratón
marble - marmar
March (month) - Márta
march - máirseáil
mare - láir capall
margarine - margairín
margin - imeall
marigold - ór Muire
marijuana - marachuan
marina - muiríne
marine - mara
marital - stádas pósta
mark - smál
market - margadh
market research - taighde margaidh
marksman - aimsitheoir
marmalade - marmaláid
maroon - bheith fágtha i bponc
marquee - ollphuball
marriage - pósadh
marriage certificate - teastas pósta
marrow - smior
marry - pós
Mars - Mars
marsh - seascann
marshal - marascal
martyr - mairtíreach
marvel - iontas
Marxist - Marxach
marzipan - prásóg
mascara - mascára
masculine - fireann
mash - brúigh
mashed potatoes - brúitín
mask - masc
mason - saor
masquerade - téigh i riocht
mass - toirt
massacre - ár
massage - suathaireacht
massive - oll as cuimse
mass media - na meáin chumarsáide
mass production- olltáirgeadh
mast - crann
master - máistir
masterpiece - sárshaothar
master plan - máistirphlean
mat - mata
match - lasán
matchbox - bosca lasán
mate - comrádaí
material - ábhar
maternal - máthartha
maternity - máithreachas
maternity dress - gúna máithreachais
maternity hospital - ospidéal máithreachais
mathematics - matamaitic
matinee - nóinléiriú
matriculation - máithreánach
matrimony - pósadh
matrix - maitrís
matron - mátrún
mat - neamhlonrach
matter - ábhar
matter of fact - fuarchúiseach
mattress - tocht
mature - aibí
maul - clamhair
mausoleum - másailéam
mauve - bánchorcra
maverick - éan corr
maximum - uasmhéid
May - Bealtaine
may - d’fhéadfadh sé teacht
maybe - seans
Mayday - gairm cabhrach
mayhem - cíor thuathail
Mayo - Maigh Eo
mayonnaise - maonáis
mayor - méara
maze - lúbra
me - mé
meadow - móinéar
meagre - gortach
meal - béile
mealtime - am béile
mean - sprionlaithe
meander - bheith ag caismirneach
meantime - idir an dá linn
measles - bruitíneach
measly - scallta
measure - tomhais
meat - feoil
Meath - An Mhí
Mecca - Meice
mechanic - meicneoir
medal - bonn
meddle - do ladar a chur i
media - meáin
median - airmheán
mediate - déan eadráin
medicine - míochnú
medieval - meánaoiseach
mediocre - lagmheasartha
Mediterranean - Meánmhuirí
medium- meán-meánach
medium wave - an mheántonn
medley - meascra
meek - ceansa
meet - cas le
mega - meigea
megabyte - meigibheart
megaphone - callaire
melancholy - gruaim
mellow - méith
melody - fonn
melon - mealbhacán
melt - leáigh
member - ball
memento - cuimhneachán
memoirs - cuimhní
memorandum - meamram
memorial - leacht
memory - meabhair
menace - bagairt
mend - deisigh
menial - sclábhaíochta
meningitis - meiningíteas
menopause - sos míostraithe
menstruation - míostrú
mental - intinne
mention - tagairt
menu - biachlár
mercenary - santach
merchandise - earraí
merchant - ceannaí
merchant bank - banc marsantach
merchant navy - loingeas trádála
mercury - mearcair
mercy - trócaire
mere - le barr áidh
merge - cónaisc
meringue - meireang
merit - fiúntas
mermaid - maighdean
merry - suairc
merry go round - áilleagán intreach
mesh - mogall
mesmerize - cuir faoi dhraíocht
mess - prácás
message - teachtaireacht
metal - miotal
metaphor - meafar
meteorology - meitéareolaíocht
mete out - dáil riar
meter - méadar
method - modh
Methodist - Modhach
methylated spirit - biotáille mheitileach
metre - méadar
mettle - mianach
Mexico - Meicsiceo
micro - micriríomhaire
microchip - micrishlis
microfiche - micrifís
microfilm - micreascannán
microphone - micreafón
microprocessor - micreaphróiseálaí
microscope - micreascóp
microwave - oigheann micreathoinne
mid - lár
midday - meán lae
middle - lár
middle aged - meánaosta
Middle Ages - na Meánaoiseanna
middle class - meánaicmeach
Middle East - An Meánoirthear
middleman - meáncheannaí
middle name - ainm láir
middleweight - meánmheáchan
midge - míoltóg
midget - abhac
midnight - meán oíche
midst - i lár
midsummer - lár an tsamhraidh
midway - leath bealaigh
midweek - lár na seachtaine
midwife - bean ghlúine
might - neart
migraine - mígréin
migrant - imirceach
mild - séimh
mile - míle
milestone - cloch mhíle
military - míleata
militia - míliste
milk - bainne
milk chocolate - seacláid bhainne
milk man - fear bainne
milk shake - creathán bainne
Milky Way - Bealach na Bó Finne
mill - muileann
milligram - milleagram
millimetre - milliméadar
million - milliún
mime - mím
mimic - aithriseoir
mince - mionaigh
mince meat - mionra torthaí
mince pie - pióg mionra
mind - intinn
mine - mo cheannsa
mine (coal) - mianach
mineral - mianrach
mineral water - uisce mianraí
mingle - dul i measc
miniature - mion
minibus - mionbhus
minim - ceathrú
minimal - íos
minimum - íosmhéid
miniskirt - mionsciorta
minister - aire
mink - minc
minor - mionúr
mint - miontas
minus - míneas
minute - nóiméad
miracle - míorúilt
mirage - mearú
mirror - scáthán
mirth - meidhir
misadventure - míthapa
misapprehension - míthuiscint
misappropriate - cúbláil
misbehave - bheith dána
miscalculate - déan mí-áireamh
miscarriage - breith anabaí
miscellaneous - éagsúil
mischief - diabhlaíocht
misconception - míthuiscint
misconduct - mí-iompar
misdemeanour - míghníomh
miser - sprionlóir
miserable - ainnis
misfire - loic
misfit - éan corr
misfortune - mí-ádh
misgiving - amhras
misguided - ar míthreoir
mishap - taisme
misinform - tabhair saobheolas
misinterpret - bain míchiall as
misjudge - an aithne chontráilte a bheith agat ar dhuine
mislead - míchomhairle a chur ar dhuine
misnomer - saobhainm
misplace - rud a ligean amú
misprint - dearmad cló
Miss - Iníon
miss - caill
misshapen - anchumtha
missile - diúracán
mission - misean
missionary - misinéir
misspent - óige caite ar an drabhlás
mist - ceo
mistake - meancóg
mistletoe - drualus
mistress - bean luí
mistrust - bheith in amhras ar
misunderstand - bain míthuiscint as
misuse - mí-úsáid
mitch - bheith ag múitseáil
mitigate - maolaigh
mitten - miotóg
mix - measc
mixed grill - griolladh measctha
mixed up - trí chéile
mixture - meascán
mm - mm
moan - éagaoin
moat - móta
mob - gramaisc
mobile - soghluaiste
mobile home - teach gluaisteach
mobile phone - fón guthán
mobile shop - siopa gluaisteach
mock - déan magadh
mode - modh
model - samhail
modem - móideim
moderate - cuibheasach
modern - nua-aimseartha
modest - modhúil
modify - modhnaigh
module - modúl
mogul - mogal
mohair - móihéar
moist - tais
molar - cúlfhiacail
molasses - molás
mole - caochán
molest - cuir isteach ar
mollycoddle - déan peataireacht ar
molten - leáite
moment - nóiméad
momentary - gearrshaolach
momentum - móiminteam
mommy - mamaí
Monaco - Monacó
Monaghan - Muineachán
monarch - monarc
monastery - mainistir
Monday - An Luan
monetary - airgeadúil
money - airgead
money order - ordú airgid
mongrel - bodmhadra
monitor - monatóir
monk - manach
monkey - moncaí
monopoly - monaplacht
monotone - aonton
monsoon - monsún
monster - arracht ollphéist
month - mí
monument - séadchomhartha
moo - bheith ag géimneach
mood - aoibh
moon - gealach
moonlight - solas na gealaí
moor - móinteán
moorland - móinteach talamh
moose - mús
mop - mothall
mope - bheith i ndroim dubhach
moral - morálta
morale - meanma
morass - seascann
more - níos mó
moreover - ar a bharr sin
morning - maidin
morning sickness - tinneas maidne
Morrocco - Maracó
moron - leathdhuine
Morse code - an aibítir Mhorsach
morsel - ruainne
mortar - moirtéar
mortgage - morgáiste
mortgage company - comhlacht morgáistí
mortuary - marbhlann
mosaic - mósáic
Moscow - Moscó
mosque - mosc
mosquito - muiscít
moss - caonach
most - bunáite
motel - carróstlann
moth - féileacán
mothballs - millíní leamhan
mother - máthair
motherhood - máithreachas
mother in law - máthair chéile
mother tongue - teanga dhúchais
motif - móitíf
motion - gluaiseacht
motion picture - scannán
motivation - spreagadh
motive - cúis
motley - ilchineálach
motor - inneall
motorbike - gluaisrothar
motorboat - mótarbhád
motorcar - gluaisteán
motor mechanic - meicneoir gluaisteán
motor racing - rásaíocht ghluaisteán
motorway - mótarbhealach
motto - mana
mould - múnla
moult - bheith ag cur na gcleití
mound - meall
mount - cnoc
mountain - sliabh
mountain bike - rothar sléibhe
mountain range - sliabhraon
mountainside - taobh sléibhe
mourn - caoin
mouse - luchóg
mousetrap - gaiste luchóg
mousse - mousse
moustache - croiméal
mousy - fionndonn
mouth - béal
mouth organ - orgán béil
mouthpiece - béalóg
mouthwash - folcadh béil
mouthwatering - so-bhlasta
move - bogadh
movie - scannán
movie camera - ceamara scannáin
mow - bain
Mr - An tUasal Smith
Mrs - Bean Smith
Ms - Iníon Smith
much - mórán
muck - salachar
mud clábar
muddle - cíor
mudguard - pludgharda
muffin - muifín
muffle - múch
mug - muga
mugging - ionsaí
mule - miúil
mull over - do mharana a dhéanamh ar rud
multiple - iomadúil
multiple sclerosis - ilscléaróis
multistorey - ilstórach
mum - mam
mumble - mungail
mummy - mamaí
mumps - an plucamas
munch - mungail
mundane - leamh
municipal - cathrach
Munster - An Mhumhain
murder - dúnmharú
murky - amhrasach
murmur - monabhar
muscle - matán
muse - machnaigh
museum - músaem
mushroom - muisiriún
music - ceol
musical instrument - gléas ceoil
Muslim - Moslamach
muslin - muislín
mussel - diúilicín
must - ní mór dom é a dhéanamh
mustard - mustard
muster - cruinnigh
mute - balbh
mutiny - ceannairc
mutter - bheith ag monabhar
mutton - caoireoil
mutual - díbhlíonach
muzzle - soc
my - mo
myself - mé féin
mystery - rúndiamhair
mystify - mearaigh
myth - miotas
mythology - miotaseolaíocht