Our native tongue

na ne ni no nu ny

nag - tabhair amach do
nail - ionga
nailbrush - scuab ingne
nailfile - raspa ingne
nail polish - vearnais iongan
nail polish remover - díobhach vearnais iongan
nail scissors - siosúr ingne
naive - saonta
naked - lomnocht
name - ainm
nameless - gan ainm
namesake - comhainmneach
nanny - buime
nap - néal a chodladh
nape - an mhuiníl
napkin - naipcín
nappy - clúidín
nappy rash - gríos clúidín
narcissus - nairciseas
narcotic - támhshuanach
narrative - scéal
narrow - cúng
narrow minded - caolaigeanta
nasty - urchóideach
nation - náisiún
national dress - éide náisiúnta
National Health Service - An tSeirbhís Náisiúnta Sláinte
National Insurance - Árachas Náisiúnta
nationwide - ar fud na tíre
native - dúchasach
native language - teanga dhúchais
natural - nádúrtha
natural gas - gás nádúrtha
nature - nádúr
naughty - crosta
nausea - masmas
naval - cabhlaigh
naval officer - oifigeach cabhlaigh
nave - corp
navel - imleacán
navigate - stiúir
navy - náibhí
navy blue - dúghorm
Nazi - Naitsí
near - cóngarach
nearly - beagnach
nearside - an taobh clé
near sighted - gearr-radharcach
neat - slachmhar
necessary - riachtanach
neck - muineál
necklace - muince
necktie - carbhat
need - riachtanas
needle - snáthaid
needless - neamhriachtanach
needlework - obair shnáthaide
needy - bocht
negative - claonchló
neglect - faillí
negligee - fallaing sheomra
negotiate - sáraigh
neigh - bheith ag seitreach
neighbour - comharsa
neighbourhood - comharsanacht
neither - ní raibh ceachtar den bheirt ann
neon - neon
neon light - solas neoin
nephew - nia
nerve - néaróg
nerve racking - corraitheach
nervous - neirbhíseach
nervous breakdown - cliseadh néarógach
nest - nead
nest egg - taisce folachán
net - líon
netball - líonpheil
net curtains - cuirtín lín
Netherlands - An Ísiltír
nettles - neantóga
network - gréasán mogalra
neurotic - néaróiseach
neuter - seasc
neutral - neodrach
never - riamh
never ending - síor gan chríoch
nevertheless - mar sin féin
new - nua
newborn - nuabheirthe
newcomer - núíosach
new fangled - nuanósach
new found - nua aimsithe
newly weds - lánúin nuaphósta
news - scéala
newsagent - nuachtánaí
newscaster - léitheoir nuachta
news flash - splanc nuachta
newsletter - nuachtlitir
newspaper - nuachtán
newsprint - nuachtpháipéar
newsreel - nuachtspól
news stand - seastean nuachtán
newt - earc
New Year - An AthBhliain
New Years Day - Lá Nollag Beag
New Years Eve - Oíche Chinn Bhliana
New York - Nua-Eabhrac
New Zealand - An Nua-Shéalainn
next - an chéad duine
next door - béal dorais
next of kin - neasghaol
nib - gob
nice - deas
nick - eang
nickel - nicil
nickname - leasainm
niece - neacht
Nigeria - An Nigéir
niggling - sáiteach
night - oíche
nightcap - deoch
night club - club oíche
night dress - léine
night fall - titim hoíche
nightingale - filiméala
nightlife - siamsaíocht
nightmare - tromluí
night porter - póirtéir oíche
night school - scoil oíche
night shift - meitheal na hoíche
night watchman - faireoir oíche
nil - náid
Nile - An Níl
nimble - aclaí
nine - naoi
nineteen - naoi déag
ninety - nócha
ninth - naoú
nip - liomóg
nipple - dide
nitrogen - nítrigin
no - níl
noble - uasal
nobody - níor labhair aon duine
nod - do cheann a sméideadh
noise - gleo
nominal - ainmiúil
nominate - mol
non - neamh
non alcoholic - neamh-mheisciúil
non committal - faichilleach
nondescript - neamhshuntasach
none - ceann ar bith
nonentity - neamhní
nonetheless - mar sin féin
non existent - níorbh ann dó
non fiction - neamhfhicsean
nonplussed - bhí sí trína chéile
nonsense - seafóid
non smoker - duine nac gcaitheann
non stick - neamhghreamaitheach
non stop - gan stad
noodles - núdail
nook - poill
noon - nóin
noose - dol
norm - gnás
normal - gnáth
north - tuaisceart
North America - Meiriceá Thuaidh
north east - oirthuaisceart
Northern Ireland - Tuaisceart (na h)Éireann
North Pole - an Pol Thuaidh
northwards - ó thuaidh
north west - iarthuaisceart
Norway - An Iorua
nose - srón
nosebleed - fuil shróine
nose dive - socthumadh
nostalgia - cumha uaigneas
nostril - polláire
nosy - fiosrach
not - ní
notary - nótaire
notch - eang
note - nóta
notebook - leabhar nótaí
notepad - ceap nótaí
notepaper - páipéar litreacha
nothing - faic
notice - fógra
notice board - clár fógraí
notify - duine a chur ar an eolas faoi rud
notion - nóisean
notorious - míchlúiteach
notwithstanding - in ainneoin
nought - neamhní
noun - ainmfhocal
nourish - beathaigh
novel - úrscéal
novelty - nuacht
November - Samhain
now - anois
nowadays - sa lá atá inniu ann
nowhere - in áit ar bith
nozzle - soc
nuclear - núicléach
nucleus - núicléas
nude - lomnocht
nudge - broid
nuisance - is cur isteach mór é
null - ar neamhní
numb - bodhar
number - uimhir
number plate - uimhirphláta
numerous - líonmhar
nun - bean rialta
nurse - banaltra
nursery - naíolann
nursery rhyme - rann páistí
nursery school - naíscoil
nursery slope - fánán tosaitheoirí
nursing home - teach banaltrachta
nursing mother - máthair chíche
nut - cnó
nutcracker - cnóire
nutmeg - noitmig
nutritious - scamhardach
nutshell - i mbeagán focal
nylon - níolón