Our native tongue

oa ob oc od of oh oi ok ol om on oo op or os ot ou ov ow ox oy oz

oak - dair
oar - maide
oasis - ósais
oath - mionn
oatmeal - min choirce
oats - coirce
obedient - umhal
obey - géill do
obituary - fógra báis
object - rud
obligation - oibleagáid
oblique - fiar
obliterate - díothaigh
oblivion - díchuimhne
oblong - leathfhada
obnoxious - gráiniúil
oboe - óbó
obscene - gáirsiúil
obscure - doiléir
observant - grinnsúileach
observatory - réadlann
obsess - lean do
obsolete - as feidhm
obstacle - constaic
obstinate - dáigh
obstruct - coisc
obtain - faigh
obvious - soiléir
occasion - ócáid
occupation - gairm
occupy - bheith i do chónaí
occur - tarlaigh
ocean - aigéan
o’clock - tá sé a cúig a chlog
October - Deireadh Fómhair
octopus - ochtapas
odd - aisteach
odd jobs - timireacht a dhéanamh
oddments - earraí fuíll
odour - boladh
of - cara dúinn
off - as
offal - miodamas
Offaly - Uíbh Fhailí
off colour - níl sé aige féin mar is ceart inniu
offence - coir
offend - cuir stuaic
offer - tairiscint
offhand - giorraisc
office- oifig
office block - ceap oifigí
office hours - uaireanta oifige
off licence - eischeadúnas
off line - as líne
off peak - uaireanta neamhghnóthacha
offprint - seach-chló
offset - déan cothrom
offshoot - craobh
offshore - amach ón gcósta
offside - as an imirt
offspring - sliocht clann
off the peg - réamhghearrtha
often - go minic
oh - ó
oil - ola
oilfield - olacheantar
oil filter - scagaire ola
oil rig - rige ola
oilskins - aidhleanna
oil well - tobar ola
ointment - ungadh
okay - ceart go leor
old - sean
old age - seanaois
old age pensioner - pinsinéir
old fashioned - seanfhaiseanta
olive - ológ
olive oil - ola olóige
Olympic - Oilimpeach
omelette - uibheagán
omen - tuar
ominous - tuarúil
omit - fág ar lár
on - ar
once - uair
one - aon
one day excursion - ticéad fillte aonlae
one man - aonair
one off - ar leith
oneself - rud a choinneáil agat féin
one sided - leataobhach
one to one - duine le duine
ongoing - an fiosrúchán atá ag dul ar aghaidh faoi láthair
onion - oinniún
online - ar líne
onlooker - féachadóir
only - amháin
onset - tús
onslaught - ionsaí
onus - freagracht
onwards - ar aghaidh
ooze - úsc
opaque - teimhneach
open - oscailte
open minded - duine a bhfuil intinn oscailte aige
opera - ceoldráma
operate - oibrigh
opinion - barúil
opinion poll - pobalbhreith
opponent - céile comhraic
opportunity - deis
oppose - cuir i gcoinne
opposite - as comhair
oppressive - leatromach
opt - rud a roghnú
optical - radharcach
optician - radharceolaí
optimist - duine dóchasach
option - rogha
or - nó
oral - cainte
orange - oráiste
Orangemen - Fear Buí
orbit - fithis
orchard - úllord
orchestra - ceolfhoireann
orchid - magairlín
ordain - oirnigh
ordeal - triail
order - eagar
order form - foirm ordaithe
ordinary - coitianta
ore - mianach
organ - orgán
organic - orgánach
organisation - eagrú
orgasm - orgasam
Orient - An Domhan Thoir
origin - bun
Orkneys - Inse Orc
ornament - maisiú
ornate - ornáideach
orphan - dílleachta
orphanage - dílleachtlann
orthopedic - ortaipéideach
ostensibly - in ainm
ostrich - ostrais
other - eile
otherwise - ar chuma eile
otter - dobharchú
ouch - áigh
ought - ba chóir dom é a dhéanamh
ounce - unsa
our - ár
oust - cuir amach
out - amach
out and out - cruthanta
outbreak - briseadh amach
outburst - racht rois
outcast - díbeartach
outcome - toradh
outcry - casaoid challánach
outdated - seanaimseartha
outdoor - lasmuigh
outer space - imspás
outfit - feisteas
outgoing - cuideachtúil
outgrow - séan
outhouse - bothán cró
outing - turas aeraíochta
outlandish - áiféiseach
outlaw - coirpeach
outlay - eisíoc
outlet - poll
outline - fíor
outlook - dearcadh
outnumber - bheith níos líomhaire ná
out of date - as dáta
out of the way - cúlráideach
outpatient - othar seachtrach
outpost - urphost
output - táirgeacht
outrage - fearg
outright - ar fad
outset - tús
outside - an taobh amuigh
outskirts - imeall
outspoken - díreach neamhbhalbh
outstanding - suntasach
outstretched - sínte amach
outward - ón taobh amuigh
outweigh bheith níos troime
oval - ubhchruthach
ovary - síollann
oven - oigheann
over - thar
overall - iomlán
overawe - scanraigh
overboard - thar bord
overcast - gruama
overcharge - barraíocht a ghearradh ar dhuine as rud
overcoat - cóta mór
overcome - sáraigh
overcrowded - róphlódaithe
overdo - téigh thar fóir le
overdose - ródháileog
overdraft - rótharraingt
overdue - mall
overestimate - déan meastachán
overflow - sceith
overgrown - mothrach
overhaul - cóirigh
overhead - thuas
overhear - cluin
overjoyed - ríméad
overkill - barraíocht
overland - thar tír
overlap - téigh thar a chéile
overleaf - thall an taobh eile
overload - anluchtaigh
overlook - féach síos ar
overnight - thar oíche
overpower - cloígh
overrate - cuir luach rómhór ar
override - sáraigh
overrule - cuir ar neamhní
overrun - gabh de ruathar
overseas - thar lear
overshadow - bain an barr de
oversight - dearmad faillí
overstep - dúl thar an cheasaí le rud
overt - follasach
overtake - téigh thar
overthrow - bris
overtime - ragobair
overtone - seachbhrí
overture - réamhcheol
overturn - iompaigh
overweight - ramhar
overwhelm - cloígh treascair
overwork - barraíocht
owe - tá £10 aici orm
owl - ulchabhán
own - is liomsa an leabhar
ox - damh
oxtail - anraith
oxygen - ocsaigin
oyster - oisre
ozone layer - brat ózóin