Our native tongue

ra re rh ri ro ru ry

rabbi - raibí
rabbit - coinín
rabbit hutch - cró coinín
rabble - daoscarshlua
rabies - confadh
raccoon - racún
race (species) - cine
race (competition) - rás
race car - carr rása
race car driver - tiománaí rása
racecourse - ráschúrsa
racehorse - capall rása
racetrack - raon rása
racial - ciníoch
racism - ciníochas
rack - raca
racket (for tennis) - raicéad
racket (noise) - callán
racy - anamúil
radar - radar
radial - radúil
radiant - dealraitheach
radiation - radaíocht
radiator - radaitheoir
radical - radacach
radio - raidió
radioactive - radaighníomhach
radio station - stáisiún raidió
radish - raidis
radius - ga
raffle - crannchur
raft - rafta
rafter - rachta
rag - giobal
rag doll - babóg éadaigh
rage - cuthach
ragged - spiacánach
raid - ruathar
rail - ráille
railroad - iarnród
railway line - iarnród bóthar
railwayman - oibrí iarnróid
railway station - stáisiún traenach
rain - báisteach
rainbow - bogha báistí
raincoat - cóta báistí
raindrop - deoir fhearthainne
rainfall - báisteach
rainforest - foraois bháistí
raise - ardú
raisin - rísín
rake - ráca
rally - railí
RAM - cuimhne randamrochtana
ram - reithe
ramble - spaisteoireacht
rambler - fánaí
ramp - fánán
rampage - rinne siad scrios agus slad
rampant - rábach
ramshackle - raiceáilte
ranch - rainse
rancid - bréan
rancour - mioscais
random - fánach
random access - randamrochtain
randy - drúisiúil
range - raon
ranger - maor
rank - céimíocht
rankle - goill ar
ransack - ransaigh
ransom - fuascailt
rant - bheith ag callaireacht
rap - buail smitín ar
rape - éigniú
rape seed oil - ola ráibe
rapid - tapa
rapids - fánsruth
rapist - éigneoir
rapport - comhthuiscint
rapture - néal aoibhnis
rapturous - sceitimíneach
rare - annamh
raring - bhí sí ar bior le himeacht
rascal - cuilceach
rash - tobann
rasher - slisín
raspberry - sú craobh
raspberry bush - tor sútha craobh
rat - francach
rate - ráta
rateable value - luach inrátaithe
ratepayer - íocóir rátaí
rather - beagán
rating - meastachán
ratio - coibhneas
ration - ciondáil
rational - réasúnach
rat race - coimhlint an fhill
rattle - bualadh
rattlesnake - nathair shligreach
raucous - grágach
rave - bheith ag cur i dtíortha
rave music - rámhcheol
raven - fiach
ravenous - craosach
ravine - cumar
ravishing - sárálainn
raw - amh
raw deal - margadh éagórach
raw material - bunábhar amhábhar
ray - ga
raze - leag go talamh
razor - rásúr
razor blade - lann rásúir
re - maidir le
reach - fad láimhe
react - freagair
reactor - freasaitheoir
read - léigh
readout - asléamh
ready - réidh
ready made - réamhdhéanta
ready money - airgead réidh
ready to wear - réidh le caitheamh
real - fíor
real estate - eastát réadach
reality - réaltacht
really - go fírinneach
realm - ríocht
realtor - gníomhaire
reap - bain
reappear - nocht arís
rear - cúil
rearguard - cúlgharda
rear view mirror - scáthán
reason - ciall
reassurance- sólás
rebate - lacáiste
rebel - ceannairceach
rebound - athphreab
rebuff - gonc
rebuke - aifir
rebut - bréagnaigh
recall - athghair
recant - déan séanadh
recap - achoimrigh
recede - cúlaigh
receipt - admháil
receive - faigh
recent - deireanach
receptacle - gabhdán
reception - glacadh
reception desk - deasc fáiltithe
recess - caibhéad
recession - meathlú
recipe - oideas
recipient - faighteoir
recital - aithris
reckless - meargánta
reckon - áirigh
reclaim - faigh iarr ar ais
recline - luigh siar
recluse - díthreabhach
recognition - aitheantas
recoil - cúbadh siar ó
recollect - cuimhnigh
recommend - mol
reconcile - déan athmhuintearas idir
recondition - athchóirigh
reconnoitre - taiscéal
reconstruct - atóg
record - taifead
record card - cárta innéacsa
recorded delivery letter - seachadadh taifeadta
recorder - fliúit shasanach
record holder - curiarrachtaí
record player - seinnteoir ceirníní
recount - inis
recoup - do chaill a chúiteamh
recourse - dul i muinín
recover - faigh ar ais
recreation - caitheamh
recruit - earcach
rectangle - dronuilleog
rectify - ceartaigh
rector - reachtaire
recuperate - bisigh
recur - atarlaigh
recurrent- athfhillteach
recycle - athchúrsáil
red - dearg
Red Cross - an Chros Dhearg
redcurrant - cuirín dearg
redden - dearg
reddish - scothdhearg
redeem - fuascail
redeploy - atheagraigh
red haired - rua
red handed - rugadh maol orm
red head - ruafholtach
redhot - dearg te
redirect - athsheol
red light - solas dearg
redo - déan arís
redress - cúiteamh
Red Sea - An Mhuir Rua
redskin - Indiach dearg
reduce - laghdaigh
redundancy - iomarcaíocht
reed - giolcach
reef - sceir
reek - tá an halla bréan le toit
reel - ceirtlín
refectory - proinnteach
refer - duine a sheoladh chuig
referee - réiteoir
reference - tarchur
reference book - leabhar tagartha
refill - athlíon
refine - scag
refinery - scaglann
reflect - frithchaith
reflection - scáil
reflex - athfhillteach
reform - leasú
Reformation - an Reifirméisean
refrain - staonadh ó rud a dhéanamh
refresh - úraigh
refresher course - cúrsa athnuachana
refreshments bia agus deoch
refrigerator - cuisneoir
refuel - athbhreoslaigh
refuge - tearmann
refugee - dídeanaí
refund - aisíoc
refurbish - athchóirigh
refuse - diúltaigh
refuse (rubbish) - bruscar dramhaíl
refuse collection - bailiú bruscair
regain - faigh ar ais
regal - ríoga
regard - aird
regime - réim
regiment- reisimint
region - réigiún
register - clár
registrar - cláraitheoir
registry - clárlann
regret - aithreachas
regular - rialta
regulate - rialaigh
rehabilitation - athoiliúint
rehearsal - cleachtadh
reign - réimeas
reimburse - aisíoc
rein - srian
reindeer - réinfhia
reinforce - treisigh
reinforced concrete - coincréit threisithe
reinstate - cuir ar ais
reject - colfairt
rejoice - ollghairdeas a dhéanamh
rejuvenate - athnuaigh
relapse - athiompú
relate - aithris
relation - gaol
relationship - baint
relax - bog
relay (sport) - sealaíocht
relay (message) - leaschraol
release - fuascailt
relegate - tabhair céim
relent - maolaigh
relevant - ag baint le hábhar
reliable - iontaofa
relic - taisí
relief - faoiseamh
relieve - maolaigh
religion - creideamh
relinquish - lig uait
relish- anlann
relocate - athaimsigh
reluctance - drogall
reluctant - drogallach
rely on - braith ar
remain - fan
remainder - fuílleach
remand - ar coimeád
remark - focal
remedial - feabhais
remedy - leigheas
remember - cuimhnigh
remind - rud a chur i gcuimhne do dhuine
reminder - cuimhneachán
reminisce - athchuimhneamh
remiss - faillitheach
remission - maitheamh
remit - íoc
remittance - seoltán
remnant - fuílleach
remorse - doilíos
remote - iargúlta
remote control - cianrialú
remould - bonn
removal - baint amach
removal van - veain aistrithe troscáin
render - dhéanamh do
rendezvous - coinne
renew - athnuaigh
renounce - diúltaigh do
renovate - athchóirigh
renown - clú
rent - cíos
repair - deisiú
repair kit - fearas deisiúcháin
repatriate - aisdúichigh
repay - aisíoc
repeal - aisghairm
repeat - athchraoladh
repel - ruaig
repellent - éarthach
repent - déan aithrí
repertory - stór
repetition - athrá
replace - cuir
replay - athimirt
replenish - athlíon
replica - macasamhail
reply - freagra
reply coupon - cúpón freagartha
report - tuarascáil
report card - tuairisc scoile
reporter - tuairisceoir
repose - scíth
represent - seas do
repress - cloígh
reprieve - spásas
reprisals - díoltas
reproach - rud a chasadh le duine
reproduce - atáirg
reproof - cáineadh
reptile - péist
republic - poblacht
repudiate - séan
repulsive - samhnasach
reputation - clú
request - iarratas
require - teastaíonn breis airgid uaithi
requisite - riachtanas
rescue - sábháil
rescue party - lucht tarrthála
research - taighde
resemblance - cosúlacht
resent - cuireann olc ar
reservatoin- áirithint
reshuffle - athshuaitheadh
residence - cónaí
residence permit - cead cónaithe
residential school - scoil chónaithe
residue - fuílleach
resign - éirigh as
resilient- buanfasach
resist - cuir i gcoinne
resolution - fuascailt
resolve - diongbháilteacht
resort - ionad
resound - athfhuaimnigh
resource - seift
respect - meas
respite - cairde
resplendent - ionrach
respond - freagair
responsibility - freagracht
rest - scíth
restaurant - bialann
restaurant car - carráiste bialainne
restful - suaimhneach
restive - corrthónach
restless - corrthónach
restoration - athchóiriú
restrain - srian
restrict - cúngaigh
rest room - leithreas
result - toradh
resume - tosaigh arís
résumé - achoimre
resurgence - aiséirí
resurrection - aiséirí
resuscitate - athbheoigh
retail - miondíol
retail price - luach miondíola
retain - coinnigh
retaliate - sásamh
retarded - mallintinneach
retch - tarraingt orla a bheith ort
retentive - coinneálach
retina - reitine
retire - éirigh as
retiring (shy) - cúthail
retort - aisfhreagra
retrace - filleadh ar do choiscéim
retract - aistarraing
retrain - athoil
retread - bonn athmhúnlaithe
retreat - cúlú
retribution - cúiteamh
retrieval - aisfháil
retriever - gadhar loirg
retrospect - ag féachaint siar
return - filleadh
reunion - athaontú
reunite - athaontaigh
revamp - athchóirigh
reveal - foilsigh
revel - is breá léi
revelry - ragairne
revenge - díoltas
revenue - ioncam
reverberate - aisfhuaimnigh
reverence - urraim
Reverend - an tOirmhinneach
reversal - malartú tuairime
reverse - malairt
reversing lights - soilse cúlaithe
revert - filleadh ar
review - iris
revile - duine a dhíbliú
revise - athbhreithnigh
revision - athbhreithniú
revival - athbheochan
revoke - cuir ar ceal
revolt - ceannairc
revolution - réabhlóid
revolve - imrothlaigh
revolver - gunnán
revulsion - masmas
reward - luach
rewind - athchas
rewire - sreangaigh as an nua
rheumatism - daitheacha
Rhine - An Réin
rhinoceros - srónbheannach
Rhone - An Róin
rhubarb - biabhóg
rhyme - rím
rhythm - rithim
rib - easna
ribbon - stróicthe
rice - rís
rice pudding - maróg ríse
rich - saibhir
rickets - raicíteas
rid - duine a shaoradh ó
riddle - tomhas
ride - turas
ridge - cíor
ridicule - fonóid
ridiculous - seafóideach
riding schol - scoil mharcaíochta
rife - forleathan
riffraff - gramaisc scroblach
rifle- raidhfil
rifle range - raon lámhaigh
rift - scoilt
rig - rige
right - ceart
right angle - dronuillinn
righteous - fíréanta
righthanded - deaslámhach
right hand side - taobh na láimhe deise
right of way - ceart slí
right wing - an eite dheas
rigid - dolúbtha
rigmarole - ráiméis
rigorous - dian géar
rile - griog
rim - fóir
rind - craiceann
ring - fáinne
ringleader - cenan feadhna
ringlets - búclaí
ring road - cuarbhóthar
rink - rinc
rinse - sruthlaigh rinseáil
riot - círéib
rip - roiseadh
ripcord - corda tarraingthe
ripe - aibí
ripple - cuilithín
rise - ard
risk - fiontar
rissole - riosól
rite - deasghnáth
rival - céile
river - abhainn
riverbank - bruach abhann
rivet - seam
Riviera - Rivéara
road - bealach
road accident - timpiste bóthair
roadblock - bacainn bhóthair
roadhog - tiománaí fiáin
road map - léarscáil
road safety - sábháilteacht ar bhóithre
road side - taobh bóthair
roadsign - comhartha bóthair
roadway - bealach
road works - oibreacha bóthair
roadworthy - inaistir
roam - bheith ag fánaíocht
roar - búir
roast - rósta
roast beef - mairteoil rósta
rob - robáil
robber - robálaí
robe - róba
robin - spideog
robot - róbó
robust - urrúnta
rock - carraig
rock and roll - roc is rothlú
rock bottom - is ísle
rockery - creig-ghairdín
rocket - roicéad
rocking chair - cathaoir luascáin
rocking horse - capall luascáin
rod - slat
rodent - creimire
rodeo - taispeántas
roe - fia
rogue - rógaire
role - ról
roll - rolla
roll call - glaoch rolla
roller - rollóir
roller coaster - cóstóir roithleáin
roller skates - scátaí rothacha
rolling pin - crann fuinte
rolling stock - stoc rollta
Roman - Rómhánach
Roman Catholic - Caitliceach Rómhánach
romance- cumann
Romania - An Rómáin
Roman numeral - uimhir Rómhánach
romantic - rómánsach
Rome - An Róimh
romp - pléaráca
roof - díon
roof rack - raca dín
rook - préachán
room - seomra
rooming house - teach lóistín
roommate - comrádaí seomra
room service - seirbhís seomraí
roomy - fairsing
roost - fara
rooster - coileach
root - fréamh
rope - téad
rosary - paidrín
Roscommon - Ros Comáin
rose - rós
rosebud - cocán róis
rosemary - rós Mhuire
roster - uainchlár
rostrum - rostram
rosy - rósach
rot - lobhadh
rota - uainchlár
rotary - rothlach
rote - de ghlanmheabhair
rotten - lofa
rotund - corpanta
rough - garbh
roughage - gairbhseach
rough and ready - garbh
rough copy - cóip gharbh
roulette - rúiléid
round - cruinn
roundabout - timpeallán
rounders - cluiche corr
round shouldered - cromshlinneánach
round trip - turas fillte
roundup - cruinniú
rouse - dúisigh
rout - maidhm
route - cúrsa
route map - léarscáil
routine - gnáth
rove - bheith ag fánaíocht ar fud
row - líne
row (noise) - racán
rowboat - bád iomartha
rowdy - callánach
rowing boat - bád iomartha
royal - ríoga
Royal Air Force - an tAerfhórsa Ríoga
Royal Irish Academy - Acadamh Ríoga na hÉireann
royalist - ríogaí
royalty - ríochas
rub - cuimil
rubber - rubar
rubber band - banda rubair
rubber plant - planda rubair
rubbish - bruscar
rubbish bin - bosca bruscair
rubbish dump - láithreán
rubble - brablach
ruby - rúibín
rucksack - mála droma
rudder - stiúir
ruddy - luisniúil
rude - mímhúinte
ruffian - bithiúnach
ruffle - cuir in aimhréidh
rug - ruga
rugby - rugbaí
rugged - garbh
ruin - scrios
rule - riail
rum - rum
rumble - bheith ag tormáil
rummage - bheith ag póirseáil
rumour - ráfla
rump - geadán
rump steak - stéig gheadáin
rumpus - racán
run - rás
runaway - teifeach
rung - runga
runner - reathaí
runner bean - pónaire reatha
runner up - sa dara háit
running commentary - tráchtaireacht reatha
running costs - costais reatha
runny - silteach
run of the mill - gnáth
runt - cnádaí
run up - i mbéal
runway - rúidbhealach
rupee - rúipí
rupture - maidhm
rural - tuathúil
rush - deifir
rush hour - broidtráth
rusk - rosca
Russia - An Rúis
rust - meirg
rustic - tuathúil
rustle - bheith ag siosarnach
rustproof - meirgdhíonach
rut - sclaig
ruteless - neamhthrócaireach
rye - seagal