Our native tongue

ub ud ug ul um un up ur us ut

ubiquitous - le fáil i ngach aon áit
udder - úth
ugh - ach
ugly - gránna
ulcer - othras
Ulster - Cúige Uladh
ulterior motive - aidhm fholaigh
ultimate - deireanach
ultrasound - ultrafhuaim
umbilial cord - sreang imleacáin
umbrella - scáth fearthainne
umpire - moltóir
umpteen - tá fiche scéal aige
unable - níl mé ábalta
unaccompanied - gan tionlacan
unaccustomed - ainchleachta
unanimous - d’aon ghuth
unarmed - gan arm
unashamed - mínáireach
unattached - gan cheangal
unattended - gan feighil
unattractive - míthaitneamhach
unauthorized - gan údarás
unavoidable - dosheachanta
unaware - aineolach ar
unawares - i ngan fhios
unbalanced - míchothrom
unbearable - dofhulaingthe
unbeatable - doshearaithe
unbeknown - gan fhios dom
unbelievable - dochreidthe
unbend - dírigh
unbiased - neamhchlaon
unborn - gan bhreith
unbreakable - dobhriste
unbroken - gan bhriseadh
unbutton - scaoil
uncalled for - neamhriachtanach
uncanny - diamhair
unceasing - gan staonadh
unceremonious - grod
uncertain - éiginnte
uncivilized - míshibhialta
uncle - uncail
uncomfortable - míchompordach
uncommon - neamhchoitianta
uncompromising - neamhghéilliúil
unconcerned - réchúiseach
unconditional - neamhchoinníollach
unconscious - gan mheabhair
uncontrollable - dosmachtaithe
unconventional - as an ngnáth
uncouth - cábógach
uncover - nocht
undecided - éiginnte
under - faoi
underage - faoi aois
undercharge - luach ró-íseal
undercoat - fochóta bunchóta
undercover - faoi rún
undercurrent - foshruth
undercut - díol nios saoire ná
underdog - íochtarán
underdone - cnagbhruite
underestimate - meas faoina
underfed - ar ghannchothú
underfoot - faoi chois
undergo - téigh trí
undergraduate - fochéimí
underground - iarnród
undergrowth - scrobarnach
underhand - calaoiseach
underlie - bheith mar bhonn ag
underline - cuir líne faoi
underling - íochtarán
undermine - toll faoi
underneath - thíos
underpaid - ar ghannphá
underpants - fobhríste
underpass - íosbhealach
underprivileged - faoi mhíbhuntáiste
underrate - duine a mheas faoina luach
undershirt - foléine
underside - taobh thíos
underskirt - fosciorta
understand - tuig
understatement - maolaisnéis
understood - tuighte
understudy - tánaiste
undertake - tabhair faoi
undertaker - adhlacóir
undertaking - gnóthas
undertone - cogar
underwater - faoi uisce
underwear - fó-éadaí
underworld - lucht meirleachais
underwriter - frithgheallaí
undies - fo-éadaí
undiplomatic - neamhchairéiseach
undo - leigheas
undress - bain díot
undue - iomarcach
undulating - droimneach
unduly - go hiomarcach
unearth - tochail as an talamh
uneasy - míshuimhneach
uneconomic - neamheacnamaíoch
uneducated - gan oideachas
unemployed - dífhostaithe
unending - síoraí
uneering - gan earráid
uneven - éagothrom
unexpected - gan choinne
unfailing - daingean
unfair - éagórach
unfaithful - mídhílis
unfamiliar - coimhthíoch
unfashionable - neamhfhaiseanta
unfasten - oscail
unfavourable - mífhabhrach
unfeeling - fuarchroíoch
unfinished - neamhchríochnaithe
unfit - neamhaclaí
unfold - oscail amach
unforseen - gan choinne
unforgettable - dodhearmadta
unfortunate - mífhortúnach
unfounded - gan bhunús
unfriendly - míchairdiúil
ungainly - liopasta
ungodly - antráthach
ungrateful - diomaíoch
unhappiness - míshonas
unharmed - slán
unhealthy - mífholláin
unheard of - gan iomrá
unhurt - slán
unidentified - gan aithint
uniform - éide
uninhabited - neamháitrithe
unintentional - neamhbheartaithe
union - aontas
unique - sainiúil
unison - d’aon ghuth
unit - aonad
unite - aontaigh
United Kingdom - An Ríocht Aontaithe
United Nations - Na Náisiúin Aontaithe
United States - Na Stáit Aontaithe
unity - aonad
universal - uilíoch
university - ollscoil
unjust - éagórach
unkempt - míshlachtmhar
unkind - míchineálta
unknown - gan aithne
unlawful - mídhleathach
unleaded - gan luadh
unleash - scaoil
unless - mura
unlike - neamhchosúi
unlimited - neamhtheoranta
unload - díluchtaigh
unlock - oscail
unlucky - mí-ámharach
unmarried - neamhphósta
unmistakeable - do-amhrais
unmitigated - cruthanta
unnatural - mínádúrtha
unnecessary - neamhriachtanach
unnoticed - gan aireachtáil
unobtainable - dofhaighte
unobtrusive - discréideach
unofficial - neamhoifigiúil
unorthodox - éagoiteann
unpack - folmhaigh
unpalatable - searbh
unpleasant - míthaitneamhach
unplug - bain an phlocóid
unpopular - míghnaíúil
unprecedented - gan macasamhail
unpredictable - taghdach
unprofessional - míghairmiúil
unqualified - neamhcháilithe
unquestionably - gan aon amhras
unravel - rois
unreal - bréagach
unreasonable - míréasúnta
unrelated - neamhghaolmhar
unrelentig - neamhthrócaireach
unreliable - neamhiontaofa
unremitting - gan stad
unreservedly - gan agús
unresst - anbhuain
unroll - leath amach
unruly - gan riail
unsafe - i mbaol
unsaid - rud a fhagáil gan rá
unsatisfactory - míshásúil
unsavoury - gránna
unscathed - slán sábháilte
unscrew - díscriúail
unscrupulous - gan scrupall
unsettled - míshocair
unshaven - gan bhearradh
unsightly - gan slacht
unskilled worker - oibrí neamhoilte
unspeakable - nach bhfuil insint béil air
unstable - éagobhsaí
unsteady - éadaingean
unstuck - scoitheadh
unsuccessful - mírathúil
unsuitable - mífhóirsteanach
unsure - éiginnte
untapped - gan saothrú as
unthinkable - nach féidir a shamhailt
untidy - trína chéile
untie - scaoil
until - go dtí
untimely - míthráthúil
untold - nar insíodh
untoward - as cosán
unused - úr nua
unusual - neamhghnách
unveil - nocht
unwanted - gan iarraidh
unwelcome - nach bhfuil fáilte roimhe
unwell - tinn
unweildy - liobarnach
unwilling - gan a bheith toilteanach ar rud a dhéanamh
unwind - díchorn
unwise - díchéillí
unwitting - neamhfheasach
unworkable - nach féidir a chur i bhfeidhm
unwrap - bain an clúdach de
unwritten - neamhscríofa
up - chuaigh sé suas an staighre
up and coming - a bhfuil gealladh faoi
upbringing - oiliúint
update - leasaigh
upgrade - athchóirigh
upheaval - mórathrú
uphill - i gcoinne an aird
uphold - cumhdaigh
upholstery - cumhdach
upkeep - cóiriú
upon - ar
upper - uachtarach
upper class - uasaicmeach
upper hand - an lámh in uachtar a bheith agat
uppermost - is airde
upright - ina sheasamh
uprising - éirí amach
uproar - racán
uproot - stoith
upset - suaitheadh
upshot - deireadh
upside down - bunoscionn
upstairs - suas an staighre
upstart - fáslach
upstream - in aghaidh an tsrutha
uptake - bheith maith
uptight - ar tinneall
up to date - nua aimseartha
upturn - athrú
upward - suas
urban - uirbeach
urbane - síodúil
urchin - garlach
urge - fonn
urgency - práinn
urgent - práinneach
urinal - fualán
urine - fual
urn - próca
us - muid
use - úsáid
useless - gan mhaith
user friendly - cúntach
usher - uiséir
usherette - banghiolla
usual - coitianta
utensil - acra
uterus - broinn
utility - fóntas
utility room - seomra áise
utmost - as cuimse
utter - iomlán
u-turn - iompú