Our native tongue

wa we wh wi wo wr

wad - loca
waddle - bheith ag lapadán
wade - siúl trí
wafer - abhlann
waffle - vaiféal
waft - iompair
wag - croith
wage - pá
wage earner - saothraí
wage packet - paicéad pá
wager - geall
waggle - croith
wagon - vaigín
wail - déan olagón
waist - coim
waistcoat - bástcóta
waistline - coim
wait - fanacht
waiter - freastalaí
waiting list - liosta feithimh
waiting room - feithealann seomra
waitress - freastalaí
waive - tarscaoil
wake - múscail
Wales - An Bhreatain
walk - siúl
walking shoes - bróga siúil
walkng stick - bata siúil
walkout - stailc
walkover - bua gan choimhlint
walkway - siúlbhealach
wall - balla
wallet - vallait
wallflower - lus an bhalla
wallop - gread
wallow - iomlaisc
wallpaper - páipéar balla
walnut - gallchnó
walrus - rosualt
waltz - válsa
wan - báiteach
wand - slat draíochta
wander - bheith ag falróid
wane - téigh ar gcúl
wangle - rud a sheiftiú
want - ba mhaith liom briosca
wanton - ainrianta
war - cogadh
ward - barda
warden - bardach
warder - bairdéir
wardrobe - vardrús
warehouse - stór
wares - earraí
warfare - cogadh
warhead - pléasc-cheann
warm - croíúil
warn - thug sé rabhadh dom
warning light - solas rabhaidh
warning triangle - triantán rabhaidh
warp - stang
warrant - barántas
warren - coinicéar
warrior - gaiscíoch
Warsaw - Vársá
warship - long chogaidh
wart - faithne
wartime - aimsir chogaidh
wary - airdeallach
wash - nigh
washbasin - doirteal
washcloth - cifleog aghaidhe
washing machine - inneall níocháin
washing powder - púdar níocháin
washing up liquid - leacht níocháin
washroom - leithreas
wasp - foiche
wastage - fuílleach
waste - fuíoll
waste disposal unit - aonad diúscartha dramhaíola
waste ground - talamh fásaigh
wastepaper basket - ciseán dramhpháipéir
waste pipe - píobán fuíollábhair
watch - uaireadóir
watchdog - gadhar faire
watchmaker - uaireadóirí
watchstrap - strapa uaireadóra
water - uisce
watercolour - uiscedhath
watercress - biolar
waterfall - eas
Waterford - Port Láirge
water heater - téitheoir uisce
watering can - fraschanna
water lily - duilleog bháite
waterline - dobharlíne
waterlogged - faoi uisce
water main - príomhphíopa uisce
watermelon - mealbhacán uisce
waterproof - uiscedhíonach
watershed - dobhardhroim
water skiing - sciáil ar uisce
watertight - uiscedhíonach
waterway - bealach uisce
waterworks -oibreacha uisce
watt - vat
wave - tonn
wavelength - tonnfhad
waver - preab
wavy - iomaireach
wax - céir
waxworks - taispeántas dealbh céarach
way - bealach
waylay - luíochán a dhéanamh roimh dhuine
wayward - ceanndána
we - muid
weak - lag
weakling - marla
wealth - saibhreas
wean - scoith
weapon - arm
wear - caitheamh
wear and tear - caitheamh agus cuimilt
weary - tuirseach
weasel - easóg
weather - aimsir
weather beaten - síondaite
weathercock - coileach gaoithe
weather forecast - réamhaisnéis
weave - figh
web - líon damháin
wedding - pósadh
wedding day - lá pósta
wedding dress - gúna pósta
wedding ring - fáinne pósta
wedge - ding
Wednesday - An Chéadaoin
wee - beag
weed - fiaile
weedkiller - fiailnimh
week - seachtain
weekday - lá den tseachtain
weekend - deireadh seachtaine
weep - caoin
weeping willow - saileach shilte
weight - meáigh
weightlifter - tógálaí meáchan
weir - cora
weird - diamhair
welcome - aoi a bhfuil fáilte roimhe
weld - táthaigh
welfare - leas sochar
welfare state - stát leasa
well - tobar
well behaved - dea mhúinte
well being - dea bhail
well built - tathagach
well deserved - atá tuillte go maith
well dressed - dea-éadaigh
well heeled - rachmasach
wellingtons - buataisí rubair
well known - clúiteach iomráiteach
well mannered - dea mhúinte
well meaning - dea chroíoch
well off - go maith as
well read - léannta
well to do - toiciúil gustalach
well wishers - lucht dea-mhéine
Welsh - Breatnach
west - iarthar
West Indies - Na hIndiacha
Westmeath - An Iarmhí
westwards - siar
wet - fliuch
wet blanket - seargánach
wet suit - culaith tumtha
Wexford - Loch Garman
whack - leadair
whale - míol mór
wharf - cé
what - cad é an saghas atá aige
whatever - cibé leabhar
wheat - cruithneacht
wheedle - meall
wheel - roth
wheelbarrow - bara rotha
wheelchair - cathaoir rothaí
wheel clamp - glas rotha
wheeze - cársán a bheith ionat
when - cén uair
whenever - an uair
where - an áit
whereabouts - cá
whereas - cé go
whereby - trína
whereupon - agus leis sin
wherever - cibá áit
whet - faobhar a chur ar do ghoile
whether - cé acu
which - cé acu
whichever - tabhair leat cibé leabhar is fearr leat
whiff - boladh
while - tamall
whim - tallann
whimper - bheith ag snagaíl
whimsical - meonúil
whine - bheith ag cnáimhseáil
whip - fuip
whipped cream - uachtar coipthe
whip round - bailiúchán
whirl - guairneán
whirlpool - coire guairneáin
whirlwind - cuaifeach iomghaoth
whirr - seabhrán
whisk - greadtóir
whiskers - guairí
whiskey - uisce beatha
whisper - rud a rá i gcogar
whistle - fead
white - bán
white coffee - caife bán
white collar worker - oibrí bóna bháin
white lie - bréag gan díobháil
white paper - páipéar bán
white wash - cuir aoldath ar
whiting - faoitín
Whitsun - An Chincís
whittle away - gearr anuas
whizz - scinneadh thart
who - cé
whodun it - scéal bleachtaireachta
whoever - an té a thiocfaidh air
whole - iomlán
wholehearted - ó chroí
wholemeal - min chaiscín
wholesale - mórdhíol
wholesome - folláin
wholly - ar fad
whom - cé a chonaic tú
whooping cough - triuch
whore - straipach
whose - cé leis an leabhar seo
why - cén fáth
wicked - droch urchóideach
wicket - geaitín
Wicklow - Cill Mhantáin
wide - leathan
wide angle lens - lionsa leathanuilleach
wide awake - tea sí ina lándúiseacht
wide open - oscailte amach
widespread - coitianta
widow - baintreach
width - leithead
wield - beartaigh
wife - bean chéile
wig - bréagfholt
wiggle - bheith ag lúbarnaíl
wild - allta
wilderness - fásach
wild goose chase - tóir gan toradh
wildlife - ainmhithe allta
wilds - fásach fiántas
wilful - ceanndána
will - críochnóidh mé amárach
willow - saileach
willpower - neart tola
willy nilly - de dheoin nó d’ainneoin
wilt - searg
wily - glic
win - bua
wince - baineadh freanga asam
winch - crangaid
wind - gaoth
windfall - amhantar
wind instrument - gaothuirlis
windmill - muileann gaoithe
window - fuinneog
window box - ceapach fuinneoige
window cleaner - glantóir fuinneog
window ledge - leac fhuinneoige
window pane - pána fuinneoige
windowsill - leac fuinneoige
windpipe - píobán sciúch
wind power - cumhacht ghaoithe
windscreen - gaothscátha
windy - gaofar
wine - fíon
wine bar - beár fíona
wine cellar - siléar fíona
wine glass - gloine fíona
wine list - liosta fíona
wine waiter - giolla fíona
wing - sciathán
winger - cliathánaí
wink - caochadh
winner - buaiteoir
winter - geimhreadh
winter sport - spórt geimhridh
wipe - cuimilt
wire - sreang
wireless - craolachán
wiry - miotalach
wisdom - críonnacht
wisdom tooth - fiacail forais
wise - críonna
wisecrack - ciúta
wish - mian
wistful - tnúthánach
wit - meabhair
witch - cailleach
witchcraft - draíocht
with - in éineacht le
withdraw - tarraing siar
wither - searg
withhold - coinnigh siar
within - istigh i
without - taobh amuigh de
withstand - seas in aghaidh
witness - finné
witness box - clár na mionn
witticism - ciúta
witty - dea-chainteach
wizard - draíodóir
wobble - bheith ag guagadh
woe - mo léan géar
wolf - mac tíre
woman - bean
woman doctor - bandochtúir
womb - broinn
womens lib - cearta na mban
womens movement - gluaiseacht na mban
wonder - ionadh
wonderful - iontach
woo - meall
wood - adhmad
wood carving - snoíodóireacht adhmaid
woodpecker - snag darach
woodwind - gaothuirlis adhmaid
woodwork - adhmadóireacht
woodworm - réadán
wool - olann
word - focal
word processing - próiseáil focal
work - obair
workaholic - oibrí cíocrach
workforce - meitheal oibre
working class - lucht oibre
working order - i ngléas
workman - oibrí
workmanship - ceardaíocht
workshop - ceardlann
work station - stáisiún oibre
world - domhan
worldwide - ar fud an domhain
worm - péist
worn - caite
worn out - ídithe athchaite
worry - imní
worse - níos measa
worse off - is measaide duit an dóigh seo
worship - adhradh
worst - is measa
worth - fiúntas
worthless - beagmhaitheasach
worthwhile - fiúntach
would - dá n-iarrfá air dhéanfadh sé é
wound - cneá
wrap - corn
wrapping paper - páipéar fillte
wrath - fraoch
wreak - imir
wreath - fleasc
wreck - long bhriste
wren - dreoilín
wrench - rinse
wrestle - bheith ag coraíocht
wriggle - bheith ag lúbarnaíl
wring - fáisc
wrinkle - roc
wrist - caol
wristwatch - uaireadóir láimhe
writ -e ascaire
write - scríobh
write off - scriosadh ar fad é
writer - scríbhneoir
writhe -bheith ag lúbarnaíl
writing paper - páipéar scríofa
wrong - contráilte
wrought - iarann oibrithe
wry - cam