Christian Name and Surnames in Irish

Christian Names

BOYS
Quintin - Cumhaí

GIRLS

Surnames
Qua - Mac Uaid
(Mac) Quade (Quaid) - Mac Uaid
Quail (Quayle) - Mac Fhail
(Manainn) - Mac Céile (Connachta)
Quaine - Ó Cuain
Qualey - Ó Caollaí
Qualter(s) - Mac Ualtair
(O) Quan(e) - Ó Cuain
Quaney - Ó Maolchaoine
Quaney - Mac Shuibhne
(Mac) Quarry - Mac Guaire
(Mac) Quatt (Mac Watt) - Mac Uait
Mac Quatter(s) - Mac Uaitéir
Quay - Mac Aodha
Queale (Féach Quail)
(O) Queally - Ó Caollaí
Quee - Mac Aoidh
Queelty - Ó Caoilte
Mac Queen - Mac Shuibhne
(O) Queenan - Ó Cuineáin
Mac Queen(ey) - Mac Shuibhne
Querk (Quick) - Ó Coirc
(Mac) Question (Quiston) - Mac Úistín
Quey (Quay) - Mac Aodha
(O) Quiddihy - Ó Cuidithe
(O) Quigg - Ó Cuaig
Mac Quiggin - Mac Guaigín
(O) Quigley - Ó Coigligh
Quigney - Ó Coigligh
Quilkin - Mac Ulcín
(O) Quill - Ó Coill
Mac Quillan - Mac Uilín
(O) Quillenane - Ó Cuileannáin
Quilliam - Mac Uiliam
(O) Quilligan - Ó Cuileagáin
Mac Quilly - Mac an Choiligh
Quilter - Cuiltéir
(O) Quilty - Ó Caoilte
(O) Quinane - Ó Cinneáin
(O) Quinlan - Ó Caoinnealáin
(O) Quinlan - Ó Caoinleáin
(O) Quinlevan - Ó Caoinnealbháin
(O) Quinlish - Ó Cuinlis
Quinn - Ó Coinne (Ulaidh)
(Mac) Quin(n) - Mac Coinn
(O) Quin(n) - Ó Coinn
Quinnell - Ó Coinnill
(O) Quinnelly - Ó Coinneallaigh
(Mac) Quinnelly - Mac Coinneallaigh
(O) Quinney - Ó Coinne
Mac Quinney - Mac Shuibhne
(Mac) Quinniff - Mac Connuibh
Quirk(e) - Ó Coirc
Mac Quish - Mac Coise
Quish - Ó Coise
Mac Quitty - Mac Faoitigh
Quoid - Mac Uaid